Directeurswisseling Atria in aantocht

nieuws Directeurswisseling Atria in aantocht

Na ruim zeven jaren inzet voor Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, zal Renée Römkens haar werkzaamheden als directeur-bestuurder in het najaar van 2019 overdragen aan haar opvolger wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De wervingsprocedure voor de nieuwe directeur-bestuurder is gestart via werving- en selectiebureau Public Spirit.

Atria is verheugd te kunnen mededelen dat Renée Römkens in principe tot oktober 2021 verbonden blijft als bijzonder hoogleraar gender gerelateerd geweld aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze leerstoel is in september 2016 ingesteld vanwege Stichting Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

“Sinds haar promotieonderzoek en publicatie van haar proefschrift Gewoon Geweld? in 1992, heeft Renée Römkens onafgebroken onderzoek gedaan naar geweld tegen vrouwen. Zij heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat geweld tegen vrouwen uit de privésfeer is gehaald en is geagendeerd als een maatschappelijk probleem, dat een effectieve aanpak behoeft”, zegt Petra Stienen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Atria. “De continuerende samenwerking met de UvA biedt de mogelijkheid om wetenschappelijke inzichten in de verhouding tussen gender en geweld verder te verspreiden en te verdiepen.”

Delen: