Aanbevelingen van Atria op het regeerakkoord 2017

beleidsbrief Aanbevelingen van Atria op het regeerakkoord 2017

Op 10 oktober j.l. presenteerde het nieuwe kabinet het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Het compromis dat hier op tafel ligt weerspiegelt de moeite die is gedaan om een gemeenschappelijke basis te vinden met betrekking tot de verschillende visies en belangen van de coalitiepartners. Echter, Atria heeft na lezing van het akkoord er allerminst vertrouwen in dat de toekomst gelijke kansen biedt aan meisjes en vrouwen, aangezien een specifiek op vrouwen gericht emancipatiebeleid ontbreekt op vrijwel alle beleidsterreinen.
Lees Atria’s aanbevelingen op het regeerakkoord 2017

Hoe gendersensitief is het regeerakkoord eigenlijk?

Atria beschouwt het regeerakkoord vanuit vier invalshoeken die van cruciaal belang zijn voor de voortgang van de emancipatie van vrouwen in Nederland in al hun diversiteit:

  • veiligheid
  • arbeid en zorg
  • vertegenwoordiging
  • genderstereotypering

Daarbij worden aanbevelingen geformuleerd om het in het regeerakkoord aangekondigde beleid gendersensitiever te maken.

Lees verder:

Delen:

Gerelateerde artikelen