Collectie Atria toegankelijker

Collectie Atria toegankelijker

Onze bijzondere collectie is nu toegankelijk via een nieuwe website. Achter de schermen zijn we een jaar lang bezig geweest om onze hybride collecties verder te standaardiseren en optimaliseren. En hebben we een nieuw Collectie Beheer Systeem in gebruik genomen.
Via dit systeem zijn we nu in staat om onze data makkelijk uit te wisselen met andere organisaties en systemen. We kunnen onze data verrijken. Door onder andere verschillende cross links te realiseren binnen de content.
Dat levert een fijne zoekervaring op.

Onze corporate website was al een tijd responsive, maar voor onze uitgebreide collectie bleek dat toch een stuk lastiger. De viewer voor het bekijken van de verschillende types materiaal moest dan natuurlijk ook responsive zijn. En het hoogwaardige materiaal moet ook nog eens een beetje rap inladen op je telefoon. Onze nieuwe website  https://collectie.atria.nl is van alle gemakken voorzien en op ieder apparaat bereikbaar.

Zoeken in onze bibliotheek- en archiefcollectie

Al ons materiaal wordt zo veel mogelijk fulltext doorzocht en dus ook aangeboden. Je kunt binnen een document zoeken op zinnen en woorden (tekstherkenning via OCR). Mooi hiervan is dat nu ook de Bings en de Google’s onze collectie beter weet te vinden. Dat heeft niet alleen maar te maken met het vindbaar maken van de content, maar ook met de snelheid waarmee een pagina ingeladen wordt en de hoge kwaliteit responsiveness. Natuurlijk zijn dit ook kwaliteiten waar onze klant baat bij heeft. Het archief was nog nooit zo snel ingeladen en beschikbaar op je scherm.

Atria staat weer met beide voeten stevig in 2021 en dat stelt ons in staat onze collectie ook beter te delen met de nieuwe generaties bij wie de digitale verwachtingen hoog liggen.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Ingrid Oostendorp, projectleider van dit project: “We hebben eerst een inhaalslag op eigen collectiebeheer en architectuur moeten doen om onze mooie ambities na te jagen. De collectie is gestandaardiseerd naar Dublin Core en we maken gebruik van verdere standaarden als ISO, en GPS-coördinaten. De data hebben we op verschillende niveaus moeten herstructureren om uitwisseling beter mogelijk te maken“.

Limb Gallery

We moesten een ingrijpende stap gaan maken, omdat onze verouderde server en collectie beheer systeem niet meer toereikend waren. En dusdanig verouderd dat ook updaten een moeizaam traject zou gaan worden. Om die reden hebben we ons meteen wat breder georiënteerd en ook naar software in het buitenland gekeken. We kwamen uit in Frankrijk, bij een relatief nieuw collectie beheer systeem met een kant-en-klare website/front-end: Limb Gallery van i2S. Na een uitgebreide oriëntatie en interviews met organisaties die al met het systeem werken (Real Jardín Botánico de Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reine Sofia) hebben we de sprong gewaagd.

Een kijkje achter de technische schermen

De migratie van de data, het configureren van de settings en het inrichten van back- en front-end/website hebben alles bij elkaar een jaar geduurd. Kyle Snyder, toenmalig dataspecialist bij Atria: “Atria werkt nu met een flexibel en duurzaam collectie Beheer Systeem met built-in responsive viewer, IIIF (voor het snel tonen van hoog kwalitatief materiaal) en Booleaans zoeken via Elastic Search. Iedere wijziging of nieuw record staat direct online. Onze collectie kunnen we makkelijk delen via een publieke API en OAI (Open Archives Initiative). We hebben ook de beschikking over een private API om koppelingen te maken met onze andere systemen.
Dit stelt Atria in staat gemakkelijk exports te maken van onze collectie of delen ervan. Binnenkort vertellen we meer over onze plannen hiermee.

Het opschonen, herstructureren en standaardiseren van de data was het meest tijdrovend. Heel fijn dat we de externe expertise van Rolf Blijleven konden inhuren. Atria had deze expertise nodig om de exports vanuit ons oude systeem goed te laten verlopen.

Gender Heritage Connection

Nu is Atria klaar om de volgende grote stappen te gaan zetten en gendersensitieve datasets van andere organisaties en die van Atria aan elkaar te verbinden en te delen met het grote publiek.
We zullen later dit jaar hier meer over berichten.
Gender Heritage Connection

Dit project is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van het Mondriaanfonds.

Delen: