Schrijf mee voor Wikipedia

  • Locatie: Atria, Amsterdam
  • Datum:
  • Tijd: 13:00
  • Type: WikiVrijdag
25 jan wikivrijdag vrouwenkiesrecht briefkaart met propagandatent op weekmarkt zaandam in 1911

89% van de schrijvers op Wikipedia is man. Tijd om hier verandering in te brengen! Kom langs en schrijf mee!

In 2019 is het precies honderd jaar geleden dat vrouwen stemrecht hebben gekregen. Op vrijdag 25 januari staat daarom het thema vrouwenkiesrecht centraal, maar je kunt ook ook over andere onderwerpen schrijven. In de bibliotheek van Atria kun je veel bronnen vinden met informatie over allerlei onderwerpen. Vrijwilligers van Wikimedia Nederland zijn aanwezig om te helpen met de eerste stappen of verdere stappen op Wikipedia.

De WikiVrijdag wordt georganiseerd door de Gendergap Werkgroep van Wikimedia in samenwerking met Atria.

Tijdstip en locatie

Van 13.00 – 16.00 uur, in de bibliotheek van Atria, Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam
Neem – indien mogelijk – een laptop mee als je komt.

Inschrijven

De bijeenkomst is gratis. Je kunt je opgeven via het aanmeldingsformulier hieronder of kom gewoon langs in de Vijzelstraat 20.

Wikiproject Gendergap

Het Wikiproject Gendergap wil de genderkloof bij Wiki-projecten in het Nederlandse taalgebied verkleinen. In onderzoek uit 2015 blijkt dat 89% van de deelnemers zichzelf als man identificeert en 11% identificeert zich als vrouw. Ongetwijfeld kleurt dit nog steeds de inhoud op Wikipedia en Wikimediaprojecten: oververtegenwoordiging van onderwerpen die mannen interesseren, ondervertegenwoordiging van ‘vrouwelijke’ thema’s en interessegebieden.

WikiVrijdagen in 2019

Iedere 4e vrijdag in de maand.

Aanmelden

Delen: