Orange the World Demonstratie UITGESTELD

  • Locatie: Westerpark in Amsterdam
  • Datum:
  • Tijd: 12:00
  • Type: Protest
28 nov Orange the World Demonstratie UITGESTELD

Zondag 28 november 2021 zou in het Westerpak in Amsterdam de eerste Nederlandse Orange the World demonstratie tegen geweld tegen vrouwen plaatsvinden. Maar veiligheid voor iedereen staat voorop. De boodschap van de overheid – ‘blijf zo veel mogelijk thuis’ –  willen wij respecteren. Bovendien zijn we solidair met de mensen, veelal vrouwen, die zich in onder andere de zorg, opnieuw overbelast en onderbezet, uit de naad werken voor hun medemensen. Daarom hebben Atria, de Bovengrondse, Emancipator en UN Women Nederland besloten de demonstratie voor zondag uit te stellen naar een ander moment, komend voorjaar. We roepen iedereen op zondag niet naar het Westerpark te komen.

Lees hier het persbericht

Schaduwpandemie

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem: een schaduwpandemie, zoals het door de Verenigde Naties wordt genoemd. Het merendeel van de vrouwen krijgt al vanaf jonge leeftijd te maken met ongewenste opmerkingen en straatintimidatie. 30% van de vrouwen wordt in haar leven eens of vaker aangerand of verkracht. Seksisme kan dodelijk zijn; ieder jaar worden wereldwijd meer dan 80.000 vrouwen vermoord, vaak door een (ex-)partner of familielid. Bijna elke week wordt er in ons land een vrouw om het leven gebracht ‘omdat ze vrouw is’. Dit noemen we femicide.

Aan femicide gaat vaak een patroon van structureel geweld vooraf: dwangmatige controle, stalking en fysiek (huiselijk) geweld. Nederland staat op de derde plaats van landen in Europa waar femicide het meeste voorkomt. Het ontbreekt aan een goede aanpak van het voorkomen en tegengaan van seksueel geweld. Meldingen van verkrachting leiden vaak niet tot vervolging en veroordeling van de verdachten. Bij de politie worden de meeste meldingen van seksueel geweld niet eens omgezet in een aangifte en worden vrouwen niet altijd voldoende serieus genomen. Denk aan de in 2019 door haar ex-partner vermoorde Hümeyra; vier keer deed zij aangifte van stalking en mishandeling terwijl de dader op vrije voeten bleef. Haar verhaal staat helaas niet op zichzelf.

Bovendien wordt bij politiek beleid niet altijd rekening gehouden met de risico’s voor vrouwen; zo leidde de avondklok en de lockdowns tot een forse toename van seksueel geweld, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag online. Uit onderzoek van Rutgers onder jongeren tijdens de pandemie bleek dat 8% van meisjes seksueel geweld mee maakte en 3% van jongens. Hiervoor was gedurende de pandemie weinig aandacht.

In negen van de tien gevallen van geweld tegen vrouwen is de dader een man, meestal een bekende van het slachtoffer. Gelukkig zijn de meeste mannen geen geweldpleger, maar helaas doen te veel mannen er het zwijgen toe wanneer het over geweld tegen vrouwen gaat. Geweld is sterk verbonden aan maatschappelijke ideeën en normen voor mannen en mannelijkheid. Dit maakt van geweld een mannenprobleem en een mannelijkheidsprobleem. Daarom is het noodzakelijk om mannen te betrekken bij de oplossing. Mannen moeten zich uitspreken over en tegen gendergerelateerd geweld, en mannen in hun omgeving aanspreken op seksistische grapjes en ongepast gedrag. Alleen als mannen ophouden met slaan kunnen we geweld stoppen.

Delen: