Dokter Aletta Jacobs in de Jordaan

  • Locatie: THDV, Amsterdam
  • Datum:
  • Tijd: 15:00
  • Type: presentaties
13 mrt Dokter Aletta Jacobs in de Jordaan

Programma van het Jordaan Museum naar aanleiding van de herontdekking van het adres van de artsenpraktijk van Aletta Jacobs in de Tichelstraat in Amsterdam. De aandacht gaat uit naar Aletta Jacobs die kosteloos vrouwen en kinderen behandelde, naar woningopzichteressen en naar de levensgeschiedenissen van bewoners van de “krotten en sloppen” die Aletta Jacobs  als arts thuis bezocht kan hebben.

Toegangskaarten kopen

Mineke Bosch zal de aandacht vestigen op de samenhang tussen Aletta’s strijd voor vrouwenrechten en haar baanbrekende werk op het gebied van de gezondheid van vrouwen en kinderen, haar inzet voor geboortebeperking en haar medewerking aan de Arbeidsenquête (1890-1892). Mineke Bosch scheef een biografie over Aletta Jacobs: Aletta Jacobs 1854-1929. Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid (2005).

Praktijkadres herontdekt

Historicus Marten van Harten gaat het adres onthullen waar Aletta Jacobs gratis spreekuur gaf voor vrouwen en kinderen, en hoe hij dat herontdekte tijdens zijn onderzoek naar het levensverhaal van de jurist Eduard Meijers.

Wonen in een “slop”

Mieke Krijger vertelt over bewoners van “krotten en sloppen”, bewoners die Aletta Jacobs in hun thuissituatie bezocht kan hebben.

Tijd en locatie

Tijd: 15.00 – 17.00 uur, aansluitend borrel
Locatie: THDV, Willemsstraat 33, Amsterdam
Kosten: € 10,- of  € 7,50- (donateurs &  stadspas met groene stip)

Toegangskaarten kopen

Foto: Dr. Aletta H. Jacobs achter haar bureau, 1904,  Collectie IAV-Atria

Naast de themadag is er in de bibliotheek van Atria een vitrine expositie, over drie Amsterdamse vrouwen: Dr. Aletta Jabobs, bankier Clara Meijers en Tony Gottschalk.

Delen: