Vacature: Leden voor de Raad van Toezicht

Vacature: Leden voor de Raad van Toezicht

De vacatures

In verband met het aftreden van drie leden, zoekt de Raad van Toezicht nieuwe leden met ervaring en deskundigheid op het gebied van financiëel management, juridische zaken en de wetenschap. Momenteel bestaat Atria’s Raad van Toezicht uit vijf leden.

Kwalificaties van de Raad van Toezicht

Naast bestuurlijke ervaring en netwerken is deskundigheid in de Raad van Toezicht beschikbaar voor het beoordelen van vraagstukken en het stellen van de juiste vragen, gezien het doel van Atria en de daarvoor ter beschikking staande middelen.

Elk lid van de Raad moet beschikken over algemene deskundigheid en/of ervaring op het terrein van emancipatie en diversiteit. En daarnaast een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen.

Alle leden dienen te beschikken over ten minste één van onderstaande kwalificaties. Gezamenlijk moeten alle competenties worden bestreken.

 • Relevante financiële kennis
 • Kennis van personeelsbeleid
 • Bestuurlijke ervaring
 • Managementervaring
 • Wetenschap
 • Juridische kennis
 • Expertise op het gebied van vommunicatie, PR en marketing
 • Een relevant netwerk in het emancipatie werkveld en in de politiek
 • Een relevant netwerk/ervaring in de (particuliere) erfgoedsector

Deskundigheid

Door vertrek van de huidige leden, zoekt de Raad van Toezicht aanvullende ervaring en deskundigheid op het gebied van:

 • financiëel management
 • juridische zaken
 • wetenschap

De Raad van Toezicht wil de creativiteit in de Raad behouden en stimuleren en vindt het belangrijk dat de leden over elkaars expertisegebieden meedenken.

Code Cultural Governance

De Code Cultural Governance vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de stichting. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Atria streeft naar diversiteit en inclusiviteit en moedigt daarom kandidaten met verschillende achtergronden aan om te solliciteren. De Raad zet zich ervoor in dat iedereen zich welkom voelt.

Honorering

Het honorarium van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op 2.000 euro per jaar plus reiskostenvergoeding. De Raad van Toezicht vergadert 4 keer per jaar. Daarnaast zijn er tevens aanvullende vergaderingen vanuit de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De verdeling van de portefeuilles, behoudens die van voorzitter, wordt binnen de nieuwe samenstelling herverdeeld.

De procedure

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV en motivatie mailen aan Emma Harjadi Herman via solliciteren@atria.nl, onder vermelding van “Vacature Raad van Toezicht Atria”.

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Emma Harjadi Herman (lid Raad van Toezicht) (emmanuelle.herman@gmail.com /0641324867) of met Leah ter Horst, HR-manager Atria (l.terhorst@atria.nl).

We zien je reactie graag uiterlijk 8 maart 2020 tegemoet.

Zie ook: Informatie Profiel Lid RvT Atria 2020

Leden van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht (RvT) opereren onafhankelijk, transparant en kritisch t.o.v. elkaar en de directeur-bestuurder van Atria.

De huidige Raad van Toezicht van Atria bestaat uit de volgende leden:

Drs. Petra Stienen (voorzitter)
Petra Stienen is publicist, strategisch adviseur, Arabist en Eerste Kamerlid voor D66. Zij werkte van 1992-2009 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waaronder op de ambassades in Cairo en Damascus. Emancipatie, gendergelijkheid en inclusie zijn een rode draad in haar loopbaan en publicaties. Zij kreeg hiervoor in 2016 de Aletta Jacobsprijs van de Rijksuniversiteit van Groningen.

Emma Harjadi Herman (lid)
Emma Harjadi Herman werkt sinds 2013 voor Mama Cash, een internationaal fonds voor feministisch activisme. Zij co-creëerde onder andere de Women’s March Amsterdam en een jaarlijks festival op het snijvlak van kunst en activisme met het Stedelijk Museum Amsterdam als hoofdpartner. Emma is een senior fellow van Humanity In Action, een internationaal netwerk van jonge mensen die zich inzetten voor mensenrechten, inclusiviteit en democratie. Emma heeft gewoond en gewerkt in New York, Parijs, Cotonou en Brussel. Nu is ze weer terug in Amsterdam met haar partner en twee kinderen.

Erik Holtslag (lid, termijn loopt af in 2020)
Erik Holtslag is ontwikkelingsgericht en maatschappelijk betrokken. Zijn huidige functie is directeur-bestuurder van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen. Na zijn opleiding aan de Hogere Hotelschool heeft hij bedrijfskunde gestudeerd. Holtslag heeft diverse leidinggevende en eindverantwoordelijke functies bekleed in het bedrijfsleven met als rode draad arbeidsmarkt en onderwijs. Hij levert met zijn kennis van bedrijfsvoering, marketing en strategische HR-ontwikkeling zijn bijdrage in de Raad van Toezicht. Zijn drive en affiniteit liggen op het gebied van ‘ontwikkeling in alle facetten’. Hij is verder lid van de Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Hoorn.

Drs. Eric Koenen (lid, termijn loopt af in 2020)
Eric Koenen heeft na een loopbaan bij Philips, PWC en Cofely (waar hij tot 2007 lid was van de executive board), de Doorwerthgroep opgericht. Hij begeleidt topteams bij toekomstscenario’s, strategie- en vernieuwingsprocessen. Koenen publiceert met enige regelmaat over diversiteit en leiderschap. Samen met prof. Dr. Christien Brinkgreve heeft hij het boek ‘De winst van verschil’ geschreven. Koenen studeerde sociale wetenschappen en economie in Nijmegen en Rotterdam, bedrijfskunde en change management in de VS.

Prof. dr. Esther-Mirjam Sent (lid, termijn loopt af in 2020)
Esther-Mirjam Sent is hoogleraar Economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een van haar onderzoeksterreinen is Economie en vrouwenstudies. In 2009, 2010 en 2011 won ze de prijs voor meeste media-optredens van de hoogleraren aan de Radboud Universiteit. Sinds 2011 is zij tevens lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Sent vervult daarnaast nog een aantal nevenfuncties.

Delen:

Gerelateerde artikelen