ProDemos

ProDemos

Atria werkt onder andere samen met ProDemos aan het proces van het vergroten van de politieke participatie van vrouwen en de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Zo brachten we twee handreikingen uit: een voor meer vrouwen in de gemeenteraad en een voor meer vrouwen in de Provinciale Staten.

Meer vrouwen in de gemeenteraad

Met de Handreiking Meer vrouwen in de gemeenteraad. Tips & tricks voor kandidatencommissies kunnen politieke partijen zorgen voor meer diversiteit op de kieslijsten, zodat het percentage vrouwen in gemeenteraden stijgt.

Meer vrouwen in de Provinciale Staten

Om kandidatencommissies te ondersteunen hebben ProDemos en Atria ook een handreiking gemaakt vol tips & tricks om talentvolle vrouwelijke kandidaten voor de Provinciale Staten te vinden. Een van de tips uit de handreiking is om vaker buiten de partij te zoeken naar vrouwelijk talent, zoals in besturen van lokale organisaties en verenigingen, in ouderraden van scholen, onder vloggers, etc. Verder gaan de tips onder andere in op de informatie die vrouwen nodig hebben om een besluit te kunnen nemen, en op het bespreekbaar maken van knelpunten.

Delen: