EIGE

EIGE

Atria werkt regelmatig samen met EIGE, het Europese instituut voor gendergelijkheid. We hebben bijvoorbeeld samen met OQ consulting en Karat Coalition (uit Polen) de infrastructuur voor de bevordering van gendergelijkheid in de EU-lidstaten onderzocht. De Raad van de Europese Unie heeft op basis van dit onderzoek het belang van gender mainstreaming benadrukt, en de lidstaten opgeroepen om meer te doen aan de ontwikkeling en toepassing van gendertraining en de toepassing van instrumenten als ‘gender impact assessments’ en ‘gender budgeting’.

Sinds 2015 werkt Atria samen met Milieu (Brussel) in het EIGE-project Study on terminology and indicators for data collection on rape, femicide and IPV. Voor het verzamelen van internationaal vergelijkbare cijfers ontwikkelen we indicatoren voor geweld tegen vrouwen.

Onderzoek bevordering gendergelijkheid in de EU-lidstaten

Delen: