Internationaal beleid

Internationaal beleid

Behalve de meerjarige programma’s, initieert en participeert Atria in verschillende projecten. Zo heeft Atria samen met WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad van het ministerie van OCW, Directie Emancipatie, de opdracht gekregen de komende jaren een actieve rol bij het ophalen van input voor de regeringsdelegatie die in New York tijdens de jaarlijkse sessies van de VN Commission on the Status of Women namens Nederland onderhandelt. Met de 2 andere partners zorgt Atria voor het ophalen van input bij maatschappelijke organisaties in Nederland die betrokken zijn bij het internationale emancipatiebeleid. Atria is ook betrokken bij de monitoring van de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland.

Delen: