Willemijn Krebbekx

Dr. Willemijn Krebbekx is manager Onderzoek en Beleid. Daarnaast ontwikkelt en voert zij onderzoek uit binnen de thema’s seksualiteit, gender en diversiteit. Zo heeft onderzoek gedaan naar genderstereotypen in het onderwijs binnen het project ‘Werk.en.de Toekomst’, seksueel grensoverschrijdend gedrag, en online seksuele intimidatie binnen het project ‘Act4Respect’, en diversiteit in het onderwijs binnen het project ‘Pedagogisch Vakmanschap bij Seksualiteit’. Willemijn studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht (BA, MA) en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (MA). In 2018 promoveerde zij in de antropologie aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar jongeren, diversiteit en seksualiteit op middelbare scholen.

Mail Willemijn

Thematische expertise

Seksualiteit, gender, diversiteit, sexting, seksuele voorlichting

Methodische expertise

Wetenschappelijk onderzoek, toegepast onderzoek, kwalitatief onderzoek (interviews, focusgroepen, participerende observatie).

Wetenschappelijke publicaties

Naezer, M., Krebbekx, W. (2019). Sexting vanuit het perspectief van jongeren: lessen voor de professionele praktijk. Tijdschrift voor Seksuologie, 42, 2: 86-91.

Krebbekx, W. (2019). Sex education: what else can it do? Logics, practices and effects in the classroom. Sexualities, 22,7-8: 1325-1341

Krebbekx W. (2018). Making Sex, Moving Difference. An Ethnography of Sexuality in Dutch Schools. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam

Krebbekx, W. (2018). Watching six-packs, chilling together, spreading rumors: enacting heteronormativity in secondary school friendship and teaching practices. Gender & Education, online first.

Krebbekx, W., R. Spronk & A. M’charek (2017). Ethnicizing Sexuality. An analysis of research practices in the Netherlands. Ethnic and Racial Studies, 40, 3, 636-655.

Krebbekx, W. (2015). De onderzoeker, het strafkamertje en de wallen: het produceren en interpreteren van data.    KWALON, 20, 3.

Krebbekx, W., Spronk., R., M’charek, A.(2014). Categorieën als verschilmakers. Etnische praktijken in onderzoek naar jongeren en seksualiteit. In: Buijs, L., Geesink, I, Holla, S.  (eds). 2014. De seksparadox. Nederland na de seksuele revolutie. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Krebbekx, W., Spronk, R., M’charek, A. (2014). Kapsels en kennisproductie. In: Buijs, L., Geesink, I, Holla, S. (eds). 2014. De seksparadox. Nederland na de seksuele revolutie. Den Haag: Boom  Lemma uitgevers.

Krebbekx, W., Spronk, R., M’charek, A. (2013). Categorieën als verschilmakers. Etnische praktijken in onderzoek naar jongeren en seksualiteit. Sociologie, 9, 3-4, 344-364.

Krebbekx, W., Spronk, R., M’charek, A. (2013). Kapsels en kennisproductie. Sociologie, 9, 3-4, 367-373.

Krebbekx, W., J. Harting & K. Stronks (2012). Does collaborative research enhance the integration of research, policy and practice? The case of the Dutch Health Broker Partnership. Journal of Health Services Research and Policy,17 (4).

Toegepast onderzoek / andere artikelen

Krebbekx, W. & E. Maliepaard (2019). Pedagogisch vakmanschap: Omgaan met seksualiteit op middelbare scholen. Amsterdam: Atria.

Krebbekx, W., Mejdoubi, J., Römkens, R. (2018). Factsheet online seksuele intimidatie Atria/CoMensha

Krebbekx, W. (2017). Sexting afschilderen als louter problematisch is te simplistisch. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 21-2-2017.

Krebbekx, W. (2017). Boek review. A.A. Hasinoff, Sexting panic. Rethinking criminalization, privacy and consent. Sexualities, 20, (1-2), 140-142.

Krebbekx, W. (2017). Blog. Screaming Silences: Laura Serrant on the scripting of race and sexual health. http://arcgs.uva.nl/content/blog/arc-gs-events-blog/serrant.html

Krebbekx, W. (2016). Wat weten we eigenlijk van sexting? Nemo Kennislink, 1-4-2016.

Krebbekx, W. (2016). Meisjes zijn niet alleen maar slachtoffer van sexting. Tijdschrift voor Sociale             Vraagstukken, Lente 2016

Krebbekx, W. (2016). Sexting: tijd voor diverse verhalen. Waterstof e-zine, issue 76, 2016.

Krebbekx, W. (2015). Boek review. De systematische kwalitatieve onderzoeker – een  contradictie in termen? KWALON, 20, 2.

Beleidsadvisering

Krebbekx, W., Maliepaard, E., Bouma, S., Gaasterland, F., de Jong, E. & Holla, S.  (2019). Gendersensitief Beleid: Illustratieve voorbeelden. Amsterdam: Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Lezingen/workshops

Willemijn verzorgt lezingen en workshop op het gebied van gendertransformatief werken, sexting, gender in het onderwijs, en seksuele voorlichting.

willemijn krebbekx