Tessel Dekker

Tessel is beeld- en geluidsarchivaris bij Atria. Haar focus ligt op het verzamelen, conserveren en ontsluiten van foto’s, affiches, film, geluid en (toegepaste) kunstobjecten. Daarnaast is zij betrokken bij projecten waarin Atria met de collectie naar buiten treedt. Ze studeerde Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de publieke rol van geschiedenis en erfgoed. Bij Atria zet ze zich in voor de zichtbaarheid van deze bijzondere bronnen en streeft zij naar een inclusieve collectie.

Mail Tessel

tesssel dekker beeld- en geluidarchivaris bij atria