Sylvia Holla

Dr. Sylvia Holla werkt als senior onderzoeker bij Atria, onder andere binnen de projecten Act4Respect en Werk.en.de Toekomst. Daarnaast werkt zij ook aan externe onderzoeken en opdrachten. Zij promoveerde in 2018 aan de UvA op haar onderzoek naar de productie van schoonheidsstandaarden in de Nederlandse, Franse en Poolse mode-industrie en deelt in haar werk inzichten over de arbeidsomstandigheden en zelfervaring van modellen en andere modeprofessionals in de context van een veeleisende creatieve industrie. Zij heeft veel kennis van Westerse schoonheidsidealen en het belang van schoonheid in hedendaagse samenlevingen, voor zowel mannen als vrouwen.

Zij focust zich op hoofdzakelijk op culturele representatie en beeldvorming en de (re)productie van culturele normen en stereotypen hierin. Zij kijkt enerzijds naar de effecten van culturele normen op gedrag en interacties in het leven van alledag, en anderzijds naar de structurele ongelijkheden die beeldvorming produceert en in stand houdt, op basis van genderidentiteit, seksuele voorkeur, sociale klasse, etnische achtergrond en leeftijd.

Mail Sylvia

Thematische expertise

Gender, beeldvorming, schoonheidsidealen, arbeid, werk-zorg balans, zelfervaring, genderstereotypering, rolmodellen.

Methodologische expertise

Wetenschappelijk onderzoek, toegepast onderzoek, etnografisch onderzoek, discoursanalyse, visuele analyse, evaluatieonderzoek, actieonderzoek.

Wetenschappelijke artikelen

Kuipers, G., Franssen T. & Holla, S. (eds.) (2019) Aesthetics and Morality. London: Sage.

Kuipers, G., Franssen, T., & Holla, S. (2019). Clouded judgments? Aesthetics, morality and everyday life in early 21st century culture. European Journal of Cultural Studies, 22(4), 383-398.

Rooijakkers, T., & Holla, S. (2019). Book review: Ana Sofia Elias, Rosalind Gill and Christina Scharff (eds), Aesthetic Labour: Rethinking Beauty Politics in Neoliberalism. European Journal of Cultural Studies, 22(4), p. 487-496.

Holla, S. (2018) Beauty, Work, Self. How fashion models experience their aesthetic labor. Doctoral dissertation, defended at the University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.

Holla, S. M. (2018). Food in fashion modelling: Eating as an aesthetic and moral practice. Ethnography. Published online ahead of print: doi 1466138118769914.

Holla, S. M. (2018). Aesthetic objects on display: The objectification of fashion models as a situated practice. Feminist Theory, 19(3), 251-268.

Krebbekx, E. Maliepaard, S. Bouma, F. Gaasterland, E. de Jong & S. Holla (2018), Gendersensitief beleid: Illustratieve voorbeelden. Atria: Amsterdam.

Holla, S. & Van Vliet, A. (2018) Trans* gender in / & de media. Amsterdam: Atria.

‘Justice for victims of violent crime – 4 reports (2018). Commissioned by FRA, European Union Agency for Fundamental Rights.

Willems, N. & Holla, S. (eds.) (2017) Gender and Archiving. Past, Present, Future.Yearbook of Women’s History vol. 37, Amsterdam: Uitgeverij Verloren.

Holla, S. & A. Wiersma (2017) Serving morality on a platter. Moral imperatives and cultural repertoires in Margriet’s writings on food. Yearbook of Women’s History (36), 163-182.

Holla, S. (2016). Justifying Aesthetic Labor: How Fashion Models Enact Coherent Selves. Journal of Contemporary Ethnography, 45(4), 474-500.

Holla, S. & G. Kuipers (2015). Aesthetic capital. In Hanquinet, Laurie & Mike Savage (eds.), International Handbook for the Sociology of Art and Culture, pp. 290-303 London: Routledge.

Buijs, L., I. Geesink en S. Holla (eds.) (2014). De seksparadox. Nederland na de seksuele revolutie. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Buijs, L., Geesink, I., & Holla, S. (2014). De seksparadox en het emancipatiemonster. Sociologie, 10(1), 69-72.

Holla, S. (2013). Processen van ‘seksueel leren’ in de praktijk. Sociologie (9) 3, 296-317.

Lezingen/workshops

“Bending stereotypes and their effects in STEM education and organizations. A collection of evidence-based interventions and working mechanisms” (Oktober 2019) Poster presentatie op de International Gender Summit, Amsterdam, Nederland.

“De minirok: een verhaal van historische krimp.” (Maart 2018) Lezing voor VPRO/Canvas bij De nieuwe Buren, Brussel, België. Audiolink: http://verhalen.canvas.be/made-in-europe-bij-deburen-de-minirok#89859

Toekomst van werk: Minder is het nieuwe meer. (Januari 2017)  Paneldiscussie in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, Nederland.

“Aesthetic objects on display. The objectification of fashion models as situated practice” (2015) Presentatie bij The European Sociological Association Conference (ESA), Praag, Tsjechie.

“‘You just have to watch your food’. Eten als esthetische arbeid in de Europese modellenindustrie” (2015) Presentatie bij de Dag van de Sociologie, Amsterdam, Nederland.

“Het model als esthetisch object” (2015) lezing bij FOA Academy, Stadsschouwburg Amsterdam, Nederland.

Sylvia Holla

Relevante publicaties en nieuws