Roselle Servage

Roselle Servage is junior informatiespecialist bij de afdeling Collecties. Ze doet balie- en depotwerkzaamheden in de bibliotheek en beschrijft literatuur en beeldmateriaal voor de collectiedatabase. Daarnaast geeft ze rondleidingen aan studenten en organsiaties.

Mail Roselle

Roselle Servage

Relevante publicaties en nieuws