Max de Blank

Max is junior onderzoeker en beleidsadviseur bij Atria, waar die zich bezighoudt met het project Werk.en.de Toekomst over genderstereotypen in onderwijs, arbeid, en zorg. Daarnaast werkt die aan het project Act4Respect over gendergerelateerd geweld, en diverse externe opdrachten. Eerder studeerde die af met een Master of Arts in Gender Studies aan de Central European University te Budapest en een Bachelor Politicologie aan de Radboud Universiteit.

Expertise

Max heeft expertise ontwikkeld op het gebied van seksuele en raciale/etnische diversiteit, intersectionaliteit, masculiniteit, adoptie en reproductie, en (gender)diversiteit binnen de academische wereld. Ook is die bekend met kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals interviews en discoursanalyse.

Max gebruikt als voornaamwoorden die of hen

Mail Max

Publicaties

max de blank atria

Relevante publicaties en nieuws