Lisanne Post

Lisanne Post is politicoloog, gespecialiseerd in Europese Studies. Als junior beleidsadviseur houdt zij zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van beleidsanalyses, op zowel nationale als internationale thema’s.
Recente projecten: evaluatie van het Nederlandse beleid ten aanzien van prostitutie en onderzoek naar vrouwen in de lokale politiek.

 

Lisanne Post

Relevante publicaties en nieuws