Algemeen directeur

Amsterdam, 30 december 2022

Zoals heden bekend is geworden is mevrouw Darmoni niet langer verbonden aan Atria. De Raad van Toezicht beraadt zich momenteel op de ontstane situatie.

Algemeen directeur