Jamila Mejdoubi

Dr. Jamila Mejdoubi is gezondheidswetenschapper en werkzaam als senior onderzoeker, specifiek op het thema gendergerelateerd geweld en als projectleider van Act4Respect. Daarnaast werkt zij aan externe onderzoeken en opdrachten. Zij promoveerde in 2014 op een onderzoek naar de effectiviteit van VoorZorg. Een interventieprogramma gericht op de preventie van kindermishandeling en partnergeweld bij multi-probleem gezinnen in Nederland. Haar interesses liggen in de preventie van geweld, diversiteit en armoedeproblematiek.

Mail Jamila

Thematische expertise

Gender, partnergeweld, seksueel geweld, cybergeweld, kindermishandeling, preventie en cultuursensitiviteit.

Methodische expertise

Effectonderzoek (RCT), kwantitatief en kwalitatief onderzoek, literatuurstudie, toegepast onderzoek en theoretische onderbouwing interventies.

Wetenschappelijke publicaties

Mejdoubi, J., van den Coeverden, S. C. C. M., Struijf, E., van Leerdam, F. J. M., & Hira Sing, R. A. (2009). Eerste voorlopige resultaten van VoorZorg. Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg3, 48-49.

Mejdoubi, J., van den Heijkant, S., Struijf, E., van Leerdam, F., HiraSing, R., & Crijnen, A. (2011). Addressing risk factors for child abuse among high risk pregnant women: design of a randomised controlled trial of the nurse family partnership in Dutch preventive health careBMC public health11(1), 823.

Mejdoubi, J., van den Heijkant, S., van Leerdam, F., Heymans, M. W., Crijnen, A., & HiraSing, R. A. (2013). Het effect van VoorZorg op partnergeweld en kindermishandeling. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg45(5), 108-109.

Mejdoubi, J., van den Heijkant, S. C., van Leerdam, F. J., Heymans, M. W., Hirasing, R. A., & Crijnen, A. A. (2013). Effect of nurse home visits vs. usual care on reducing intimate partner violence in young high-risk pregnant women: a randomized controlled trialPloS one8(10), e78185.

Mejdoubi, J., van den Heijkant, S. C. C. M., Struijf, E., van Leerdam, F. J. M., HiraSing, R. A., & Crijnen, A. A. M. (2013). Risicofactoren voor kindermishandeling bij jonge hoogrisicozwangeren: design van het VoorZorgonderzoekJGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg45(2), 26-31.

Mejdoubi, J., van den Heijkant, S. C., van Leerdam, F. J., Crone, M., Crijnen, A., & HiraSing, R. A. (2014). Effects of nurse home visitation on cigarette smoking, pregnancy outcomes and breastfeeding: a randomized controlled trial.  -> vanaf p. 53 Midwifery30(6), 688-695.

Mejdoubi, J., van den Heijkant, S. C., van Leerdam, F. J., Heymans, M. W., Crijnen, A., & Hirasing, R. A. (2015). The effect of VoorZorg, the Dutch nurse-family partnership, on child maltreatment and development: a randomized controlled trialPLoS One10(4), e0120182.

Mejdoubi, J. (2014). The primary prevention of child maltreatment in early life: Study on the effectiveness of VoorZorg.[proefschrift]

Mejdoubi, J., Heijkant, S. V. D., Struijf, E., Leerdam, F. V., Crijnen, A., & Hirasing, R. (2015). The identification of pregnant women at risk for child abuse: methodologyGynecology and obstetrics research2(1), 18-25.

Steketee, M., Römkens, R., Pels, T., Lünnemann, K., Mak, J., & Mejdoubi, J. (2016). Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU. Verkenning van wat werkt.

Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU.  Verkenning van wat werkt. Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis: Atria en Utrecht: Verweij-Jonker Instituut.

Beleidsadvisering

Klooster, E. Mejdoubi, J. (2014), ‘Op Gezonde Tour’  Evaluatie van een communitybased aanpak gericht op bevorderen gezonde leefstijl, in opdracht van stadsdeel Oost, Amsterdam.

Daru, S., Mejdoubi, J., de Vaan, K. en Visser, A. (2016), Huiselijk geweld verklaard vanuit genderperspectief: Literatuurstudie. Amsterdam/Utrecht: Atria, Movisie en Regioplan

Daru, S., Mejdoubi, J., de Vaan, K. en Visser, A. (2016), Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld: wat doet de gemeente. Amsterdam/Utrecht: Atria, Movisie en Regioplan

Daru, S., Mejdoubi, J., de Vaan, K. en Visser, A. (2016), Voorbij vooroordelen en stereotypes. Amsterdam/Utrecht: Atria, Movisie en Regioplan

Daru, S., Mejdoubi, J., de Vaan, K. en Visser, A. (2016),  Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld: handreiking voor casusbespreking. Amsterdam/Utrecht: Atria, Movisie en Regioplan

Mejdoubi, J. & van Eijk, E. (2016). Wel gescheiden, niet gescheiden? Huwelijkse gevangenschap in Nederland. Amsterdam/Maastricht: Atria en Maastricht University

Mejdoubi. J, (2016). Geweld tegen vrouwen: feiten en cijfers. Amsterdam: Atria

Römkens, R., Mejdoubi, J. en de Jong, T. (2017). Factsheet Online seksuele intimidatie. Amsterdam: Atria

Mejdoubi, J. & Kruiniger, P. (2018). Juridische middelen die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen. Amsterdam/Maastricht: Atria en Maastricht University

Jamila Mejdoubi

Relevante publicaties en nieuws