Irene Teufer

Irene is junior Marketing en Communicatie medewerker bij Atria voor Act4Respect. De alliantie Act4Respect is samen met Kenniscentrum Rutgers gevormd en richt zich op het voorkomen van gender gerelateerd geweld onder jongeren, dat zich kan uiten in cyber-, fysiek en seksueel geweld. De primaire doelgroep van Act4Respect zijn professionals vanuit de gebieden beleid, onderwijs, zorg en welzijn, veiligheid en justitie.

Mail Irene

Irene coördineert de Kennishub waarin informatieve evenementen en tools worden gecreëerd voor professionals die gericht zijn op de preventie van gender gerelateerd geweld. Zij studeerde de Research Master Media Studies aan de UvA met een specialisatie in Television and Cross-Media Culture. Tijdens haar studie was haar focus op de representatie van de vrouw en lhbtiq+ groepen.

irene-teufer-atria