Irene Teufer

Irene is Marketing- en communicatiemedewerker bij Atria voor o.a. Act4Respect Unlimited. Deze alliantie richt zich op het voorkomen van gendergerelateerd geweld onder jongeren. De primaire doelgroep zijn professionals uit de gebieden beleid, onderwijs, zorg en welzijn, veiligheid en justitie. Irene is aanspreekpunt en coördineert de Kennishub waarin informatieve evenementen en tools worden gecreëerd en verspreid voor deze professionals. Daarnaast heeft Irene de podcast ‘niet jouw schuld‘ mede geproduceerd en had ze een leidende rol bij de inhoud en organisatie van het eindcongres ‘Be the change‘.

Mail Irene

Irene studeerde de Research Master Media Studies aan de UvA met een specialisatie in Television and Cross-Media Culture. Tijdens haar studie was haar focus op de representatie van de vrouw en lhbtiq+ groepen. 

portret van irene in de bibliotheek van atria