Froukje Gaasterland

Froukje Gaasterland is Coördinator van de Beleidsadvies afdeling van Atria. Ze studeerde Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde haar master met een onderzoek naar meisjes die werkzaam zijn in de kledingindustrie van Zuid-India. Vervolgens behaalde ze de Advanced Master in International Development aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ze werkte als policy officer voor Oxfam Novib, waar ze monitoring en evaluatie verzorgde voor programma’s op het gebied van gender gerelateerd geweld in Pakistan en onderzoek deed naar vrouwelijk leiderschap. Na een periode in India werkzaam te zijn geweest keerde ze terug en zette zich in, als Hoofd van de programma afdeling van Free a Girl, om seksuele uitbuiting van meisjes te bestrijden.

Ze zet nu haar expertise in voor beleidsadvies van Atria rond werk/zorg verdeling, genderstereotypering, politieke en economische participatie en gendergerelateerd geweld.

Froukje heeft gedegen kennis over hoe gender ingebed kan worden in beleid en programma’s en is ervaren in het werken met de Theory of Change methodologie.

Mail Froukje

Froukje Gaasterland