Esther de Jong

Esther de Jong werkt als senior beleidsadviseur met name op het project Werk.en.de Toekomst. Esther is afgestuurd aan de landbouwuniversiteit van Wageningen in irrigatie en vrouwenstudies in de landbouw. Zij heeft 3 jaar in Nepal gewerkt, waar zij het District Irrigatie kantoor van Kapilvastu ondersteunde bij de uitvoering van het versterken van boerenorganisaties en het vergroten van de participatie van boerinnen in het Irrigation Mangement Transfer Project.

Terug in Nederland bleef zij bij de Gender and Water Alliance actief in gendermainstreaming in de watersector. Zij heeft daardoor ruime ervaring in het beoordelen en evalueren van water-programma’s, projecten en documenten vanuit een genderperspectief, in het ontwikkelen van strategische plannen en beleid voor het integreren van een gender benadering, evenals in het organiseren en het uitvoeren van workshops over gender en water in verschillende sectoren. Dit komt zeer goed van pas bij het geven van beleidsadviezen aan overheden en bedrijven, zoals ze nu bij Atria doet.

Bij Atria heeft Esther zich met name op thema’s met betrekking tot emancipatie en de arbeidsmarkt gespecialiseerd: zoals de loonkloof, deeltijdwerk, combinatie arbeid/zorg en de onderliggende oorzaak voor veel van deze zaken: genderstereotypering.

Mail Esther

Esther de Jong

Relevante publicaties en nieuws