Esther de Jong

Esther de Jong is Hoofd Beleidsadvisering. Haar belangstelling voor gendergelijkheid gaat terug tot haar studie. Tijdens een stage in Bolivia zag ze dat het boerenwerk door vrouwen niet als zodanig werd (h)erkend, met als gevolg dat ze uitgesloten werden van irrigatie. Dit leidde ertoe dat ze zich naast irrigatie ook specialiseerde in vrouwenstudies in de landbouw. Sindsdien heeft het thema vrouwenemancipatie haar interesse gehouden, en zet ze zich in voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Na ongeveer 15 jaar in de internationale samenwerking gewerkt te hebben, wil Esther zich nu meer op Nederland richten.

Mail Esther

Esther de Jong

Relevante publicaties en nieuws