Emiel Maliepaard

Dr. Emiel Maliepaard werkt als onderzoeker en beleidsadviseur bij Atria, onder andere binnen de projecten Act4Respect en Werk.en.de Toekomst. Daarnaast werkt hij ook aan externe onderzoeken en opdrachten. Hij promoveerde in 2018 op het eerste Nederlandse onderzoek dat zich volledig richtte op biseksuelen in Nederland (Sociale Geografie, Radboud Universiteit). Hiervoor heeft hij een bachelor en researchmaster sociale geografie afgerond (UU) en (toegepast) onderzoek verricht voor o.a. Rutgers, Movisie, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, en het Congo Netwerk Nederland.

Emiel’s interesse ligt met name in de rollen en posities van seks en seksualiteit in de alledaagse activiteiten die het sociale en werkzame leven van mensen vormgeven. Meer info: https://www.emielmaliepaard.org

Thematische expertise

Gender, LHBT+, seks, seksualiteit, alledaagse activiteiten.

Methodische expertise

Wetenschappelijk onderzoek, toegepast onderzoek, kwalitatief onderzoek (interviews, participerende observaties, content analyses), kwalitatieve onderzoeksmethoden, theorievorming.

Mail Emiel

Wetenschappelijke artikelen

Maliepaard, E. (2020), Spaces with a bisexual appearance: Reconceptualizing bisexual space(s) through a study of bisexual practices in the Netherlands. Social and Cultural Geography 21 , 1, 45-63.

Maliepaard, E. & J. van Lisdonk (2019), Online dating practice as a perfect example of interwoven worlds? Analysis of communication in digital and physical encounters. In: Nash, C.J. & A. Gorman-Murray (2019), The Geographies of Digital Sexuality (pp. 137-157). London: Palgrave.

Maliepaard, E. (2018), Bisexual Rhapsody: On the everyday sexual identity negotiations of bisexual people in Rotterdam and Amsterdam and the productions of bisexual spaces (pp. 181). Ede: Print-Service Ede. ISBN: 978-94-92679-50-5.

Maliepaard, E. (2018), Disclosing bisexuality or coming out? Two different realities for bisexual people in the Netherlands. Journal of Bisexuality 18, 2, 145-167.

Maliepaard, E. (2018), Introduction to the special issue: EuroBiReCon: (inter)national research frontiers. Journal of Bisexuality 18, 1, pp. 1-14.

Maliepaard, E. (2017), Bisexuality in the Netherlands: Connecting bisexual passing, communities, and identities. Journal of Bisexuality 17, 3, pp. 325-348. (artikel)

Maliepaard, E. (2017), Bisexual safe spaces on the internet: analysis of an online forum for bisexuals. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 108, 3, pp. 318-330. (artikel)

Maliepaard, E. (2017), Book review: Surya Monro, Bisexuality: Identities, Politics, and Theories. Sexualities 20, 1-2, pp. 255-257.

Maliepaard, E. (2015), Bisexual Spaces: exploring geographies of bisexualities. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 14, 1, pp. 217-234. (open access artikel)

Maliepaard, E. (2015), Bisexual citizenship in the Netherlands: on homo-emancipation and bisexual representations in national emancipation policies. Sexualities 18, 4, pp. 377-393.

Maliepaard, E. (2015), Bisexuals in space and geography: more-than-queer? Fennia: International Journal of Geography 193, 1, pp. 148-159. (open access artikel)

Maliepaard, E. (2013), Seksuele interacties in het nachtleven: case study uit Brighton & Hove (UK). Vrijetijdstudies 31, 2, pp. 23-33. (artikel)

Toegepast onderzoek / andere artikelen (selectie)

Krebbekx, W. & E. Maliepaard (2019), Pedagogisch vakmanschap: Omgaan met seksualiteit op middelbare scholen. Amsterdam: Atria.

Maliepaard, E. (2019), De bi-beweging in Nederland: Ontwikkelingen en ervaringen van vooraanstaande bi-activisten sinds de jaren ’90 Amsterdam: Atria.

Maliepaard, E. (2018), Biseksuele ruimte op Amsterdam Pride. AGORA 34, 1, pp. 43-45

Maliepaard, E. (2018), Biseksualiteit versus panseksualiteit versus…? Raffia: Online magazine on gender, diversity, and feminism.

Van Lisdonk, J., E. Maliepaard, S. Oostrik & K. Vermey (2017), Weinig om het lijf: Ervaringen met online dating van jonge mannen die seks hebben met mannen. Utrecht: Rutgers.

Felten, H. & E. Maliepaard (2015), Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord. Utrecht: Movisie.

Maliepaard, E. (2014), Sekswerkers en het waterbedeffect. Geografie 23, 11-12, pp. 22-23.

Maliepaard, E. (2013), Homo’s nemen de wijk? AGORA 29, 1, pp. 26-29. (artikel: gratis te lezen)

Beleidsadvisering

Maliepaard, E. (2019), Reactie op discussiepapers t.b.v. discussiebijeenkomst “Seksuele Gerichtheid in AWGB” 21 juni 2019 bij Ministerie van Binnenlandse Zaken.

F. Gaasterland, E. Maliepaard, S. Bouma, A. Kooistra, C. Vinkenburg (2019), Benchmark man-vrouw verhoudingen in RvB’s en RvC’s. (incl. media monitoring). Atria: Amsterdam.

W. Krebbekx, E. Maliepaard, S. Bouma, F. Gaasterland, E. de Jong & S. Holla (2018), Gendersensitief beleid: Illustratieve voorbeelden. Atria: Amsterdam.

Emiel Maliepaard