Djoeke Ardon

Djoeke Ardon is medior onderzoeker bij Atria en projectleider van het evaluatietraject Move-up, dat gaat over de preventie van gendergerelateerd fysiek, seksueel of cybergeweld. Djoeke heeft een bachelor in politicologie en een onderzoeksmaster in migratie en integratie afgerond, beiden met een grote focus op de intersecties van gender, etniciteit en klasse. Daarna heeft ze als beleidsonderzoeker gewerkt bij de universiteiten van Amsterdam en Utrecht en bij de Algemene Rekenkamer. In deze jaren werkte ze aan projecten over beleid rondom migratie en asiel, uitbuiting, seksueel geweld en veiligheid. Ook deed ze onderzoeken naar (inclusieve) cultuur in organisaties. Djoeke heeft veel ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden en het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Zij werkte in het verleden vaak als methodisch adviseur en is mede-oprichter van het Context netwerk voor kwalitatieve beleidsevaluatie.

Mail Djoeke

Thematische expertise

Intersectionaliteit, gender, etniciteit, klasse,  arbeidsuitbuiting, seksueel geweld, inclusiviteit, organisatiecultuur, beleid en beleidsevaluatie

Methodologische expertise

Kwalitatieve methoden, etnografie, interviews, focusgroepen, mixed methods

djoeke-ardon-atria