Daphne Keuter

Daphne is senior financieel medewerker. Zij draagt zorg voor de financiën van het instituut. Dit houdt in het opstellen van kwartaalrapportages, begroting en de jaarrekening alsmede afrekeningen met subsidiegevers.

Mail Daphne

Daphne Keuter