Danytza Berry

Danytza Berry is epidemioloog en werkzaam als junior kwantitatief onderzoeker bij Atria, waar zij onderzoek uitvoert binnen de thema’s preventie, gender, jongeren, en geweld. Momenteel is zij betrokken bij het analyseren van de reacties op de landelijke sociale norm campagne “Generatie Ja…en?” binnen de alliantie ‘Act4Respect’, en de effectmeting van de landelijke interventie ‘De Nieuwe Toekomst’. Danytza studeerde Epidemiologie en Biostatistiek aan de Franse School voor Gezondheidswetenschappen (MPH) en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Sheffield (MPH). Haar achtergrond ligt in de verpleegkunde, global health, en geneeskunde. Haar interesses liggen in de preventie van geweld en het bevorderen van gezondheid en welzijn van adolescenten. Te denken is hierbij aan thema’s als FGM, seksuele en reproductieve gezondheid, en ongewenste zwangerschappen.

Mail Danytza

Thematische expertise

Toegang tot zorg, geografische ongelijkheid, kwetsbare groepen (vrouwen, adolescenten), lage- en midden-inkomenslanden, diversiteit, en diverse medische onderwerpen zoals palliatieve zorg bij vergevorderd kanker, medicatieveiligheid, veroudering en dementie.

Methodische expertise

Wetenschappelijk onderzoek, kwantitatief onderzoek, programmering, epidemiologische data analyse en onderzoeksmethoden, literatuuronderzoek.

Wetenschappelijke artikelen

Berry, D., Moreno, C., Soliz, P., Duran, P., Sanhueza, A., Reveiz, L. (ingediend) Towards universal health: Estimating subnational maternal, neonatal, and under-five mortality reduction in Colombia and Peru. Pan American Health Organization (PAHO).

Scripties

Berry, D., van Hulssen, T., Roest, G. (2016). Onderzoek naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg voor inwoners van sloppenwijk Alto Santa Cruz te Sal, Kaapverdië. Praktijkonderzoek minor Global Health. Hogeschool van Amsterdam. Juni 2016.

Berry, D., Rood, F. (2016). Het early-onset neonatale sepsis (EOS). Scriptie honourstraject geneeskunde. Hogeschool van Amsterdam..

Berry, D. (2017) Het inzetten van educatieve interventies bij volwassenen kankerpatiënten voor het reduceren en managen van pijn. Scriptie verpleegkunde case-study. Hogeschool van Amsterdam.

Berry, D. (2017) Beschikbare methoden ter verbetering van tijdige medicatie-inname bij Parkinsonpatiënten. Scriptie verpleegkunde praktijkonderzoek. Hogeschool van Amsterdam.

Berry. D., Crépey, P., Reveiz, L. (2019). Eliminating within-country coverage inequalities and maternal, neonatal, and under-five mortality impact in Peru: A deterministic modelling approach. The University of Sheffield. Thesis. Master of Public Health. Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique Paris. Master de Santé Publique.

Danytza Berry