Wat is de Johanna Naberprijs?

Wat is de Johanna Naberprijs?

De Johanna W.A. Naberprijs gaat jaarlijks naar de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis. De prijs wordt uitgeloofd door Atria en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG).

Bij de beoordeling van de scripties staan onder andere originaliteit en vernieuwing centraal: wat voegt de scriptie toe aan al bestaande literatuur? De winnaar ontvangt een bedrag van 500 euro, en krijgt de gelegenheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Historica.

Reglement Johanna Naberprijs

Johanna W.A. Naber

De prijs is vernoemd naar Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859-1941), schrijfster van talrijke historische studies en in 1935 één van de oprichtsters van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, waaruit Atria is voortgekomen.

Johanna Naberprijs 2018

Kim Bootsma ontving de Johanna Naberprijs 2018 voor haar scriptie Vrouwen voor het vaderland. Een gendergeschiedenis van het Vrouwen Hulpkorps en de Marine-Vrouwenafdeling (1940-1945) Wie de reconstructie van Kim Bootsma van de eerste jaren van de vrouwenkorpsen leest, begrijpt waarom de intrede van vrouwen in de krijgsmacht niet het begin vormde van een geslaagde integratie en waarom de discussie daarover tot op de dag van vandaag voortduurt. “De scriptie laat zien dat dit te maken had met de in hedendaagse ogen bizarre en discriminerende visie op de vrouwenkorpsen (…) van grote delen van de legerleiding, van kerken en confessionele politici”, aldus het juryrapport. Vrouwen kregen bijvoorbeeld te horen dat zij eigenlijk alleen maar uit waren op seksuele losbandigheid. Ook kregen zij structureel slechter betaald. Dit alles is hun aanwezigheid in de krijgsmacht uiteraard niet ten goede gekomen.

“Een zo mogelijk nog belangrijker gendereffect van het instellen van vrouwenkorpsen was, dat de al bestaande functieverschillen binnen de krijgsmacht specifiek via gender op scherp werden gezet. Een onderscheid tussen enerzijds gevechtsfuncties en anderzijds niet-gevechtsfuncties en burgerfuncties was er al, maar nu werd dat onderscheid ook een verschil tussen mannen- en vrouwenwerk, en daarmee werd het mannelijke karakter van de krijgsmacht eerder bevestigd dan ondermijnd. Inzichten als deze maken Vrouwen voor het Vaderland tot een zeer geslaagd voorbeeld van wat gendergeschiedenis te bieden heeft, en dan niet alleen voor historici!”, stellen de juryleden van de Johanna Naberprijs 2018.

Delen:

Gerelateerde artikelen