Onderzoek nodig naar emancipatie-effecten participatiesamenleving

Onderzoek nodig naar emancipatie-effecten participatiesamenleving

Heeft de participatiesamenleving nadelige gevolgen voor de emancipatie van vrouwen? Het vandaag uitgekomen SCP-onderzoek Informele hulp: wie doet er wat? geeft helaas nog geen antwoord op deze vraag.

Vrouwen verrichten 2 keer zoveel onbetaalde arbeid als mannen. Gegeven deze traditionele verdeling van de zorg hebben onder andere de Nederlandse VrouwenRaad, WOMEN Inc. en Atria hun bezorgdheid geuit over de emancipatie-effecten van de participatiesamenleving. In hoeverre gaat de extra mantelzorg ten koste van de arbeidsparticipatie en de economische zelfstandigheid van vrouwen?

Deze zorgen zijn ook door de politiek verwoord. In antwoord hierop heeft staatssecretaris Van Rijn eind 2014 nader onderzoek toegezegd naar de gevolgen van zijn beleid voor vrouwen.
Atria geeft een voorzet voor het benodigde, gerichte onderzoek naar de emancipatie-effecten van de participatiesamenleving.

Atria-commentaar bij het SCP-onderzoek Informele hulp:wie doet er wat?

Delen:

Gerelateerde artikelen