Hoe kunnen overheden de loonkloof dichten?

nieuws kaouthar darmoni in rode bibliotheek van atria

Hoe verkleinen we de (ongecorrigeerde) loonkloof in Nederland? Kaouthar Darmoni, algemeen directeur Atria, presenteert op de Equal Pay Day van de FNV een aantal (internationale) voorbeelden en mogelijkheden om de loonkloof te dichten.

Het verkleinen van de (ongecorrigeerde) loonkloof is essentieel voor de emancipatie van vrouwen. De loonkloof hangt namelijk samen met een aantal emancipatievraagstukken die opgelost moeten worden. Als we economische zelfstandigheid van vrouwen, opleidingsniveau, beroepssegregatie, doorstroming naar hoge functies, deeltijdwerk en beloningsdiscriminatie oppakken, werken we tegelijk aan het dichten van de loonkloof. Aan de slag dus!

In haar presentatie op de Equal Pay Day van de FNV licht Darmoni toe wat overheden kunnen doen om de loonkloof van 15% te verkleinen in Nederland:

 • regelingen die bijdragen aan een betere verdeling tussen werk en privé
  Dit biedt vrouwen de mogelijkheid om meer uren te gaan werken.
 • betere publieke voorzieningen, zoals toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang
 • wetgeving zodat werknemers een aanvraag in kunnen dienen voor flexibel werken
  Voorbeeld: Nieuw-Zeeland kent sinds 2000 vergevorderde wetgeving met relatief weinig voorwaarden.
 • ontwikkelen van beleid voor mantelzorgers
  Voorbeeld: Veel landen, zoals Schotland, ontwikkelen op nationaal en lokaal niveau beleid dat ook gericht is op het welbevinden en toekomstperspectief van mantelzorgers. Zo kan bijvoorbeeld mantelzorg als een economische activiteit gewaardeerd worden. En een gemeente kan mantelzorgers tijdelijk in dienst nemen.
 • betere controle en handhaving op zwangerschapsdiscriminatie
 • bedrijven en overheid verplichten om een actieve bijdrage te leveren aan het promoten van gendergelijkheid.
 • financiële ondersteuning geven aan organisaties en netwerken die ondersteuningstrajecten voor vrouwen in mannenberoepen verzorgen of voorlichting geven over het creëren van een inclusieve en gendersensitieve bedrijfscultuur
 • behouden en werven van mannen in vrouwenberoepen
 • herwaarderen van onderwijs en zorg

Maar er is ook goed nieuws!

Sinds een aantal jaren doen meiden het goed op school. Dat heeft ervoor gezorgd dat er in de leeftijdscategorie 25 – 30 jaar een ‘positieve loonkloof’ is: vrouwen in deze leeftijdscategorie worden gemiddeld iets beter betaald dan mannen.

Vorig jaar kwam het goede nieuws dat gemeenten de loonkloof tussen mannen en vrouwen hebben gedicht. Zij hebben gericht beleid gevoerd om bijvoorbeeld meer vrouwen op leidinggevende functies te krijgen. In 2016 vervulden vrouwen 22% van de leidinggevende functies; in 2017 was dit gestegen naar 40%. Dit komt ook omdat de afgelopen jaren relatief veel mannen bij de gemeente met pensioen gingen. Over het algemeen verdienen vrouwen vanaf hun veertigste minder, omdat ze bijvoorbeeld in deeltijd werken of vanwege hun kinderen enige tijd geen betaalde arbeid hebben verricht. uit de arbeidsmarkt zijn weggeweest.Opvallend is dat bij de gemeenten ook vrouwen van 40 – 60 jaar ongeveer hetzelfde verdienen als mannen in die leeftijdscategorie.

Dit voorbeeld laat zien dat door gericht beleid de loonkloof kan worden gedicht!

Inspirerende voorbeelden

De brochure Hoe verkleinen we de loonkloof in Nederland: inspirerende voorbeelden uit het buitenland van het strategisch partnerschap Werk.en.de. Toekomst laat aan de hand van internationale voorbeelden uit wetgeving en beleid de diversiteit zien aan wetgeving, beleidsplannen en initiatieven die een bijdrage leveren aan het promoten van gendergelijkheid en het verminderen van de (ongecorrigeerde) loonkloof.

Loonkloof in Nederland

In 2017 ligt de ongecorrigeerde loonkloof – het gemiddeld bruto uurloon van alle vrouwen afgezet tegen het gemiddeld bruto uurloon van alle mannen – op 15% (CBS, 2016).

Delen: