Vooruit met het partnerverlof

nieuws man met dochter in bootje op het water

Atria is mede-ondertekenaar van het pleidooi Vooruit met het vaderschapsverlof. Hierin pleit Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, voor de invoering van een uitgebreid partnerverlof waarvan iedereen profiteert: kinderen, vrouwen, mannen, werkgevers en de samenleving als geheel.

Succesfactoren partnerverlof

In Vooruit met het vaderschapsverlof staan 8 kritische succesfactoren gebaseerd op onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen, emancipatie en betrokken vaders.

  • Gelijk voor vrouwen en mannen
  • Betaald, ook voor vaders
  • Niet-uitwisselbaar
  • Lang genoeg voor beide ouders
  • Garantie van baanbehoud
  • Stimulerende omgeving
  • Niemand uitgesloten
  • Gecombineerd met goede kinderopvang en andere voorzieningen

Geef partners betaald en flexibel partnerverlof

Joke Smit pleitte al in 1967 voor gelijke rechten in een androgyne maatschappij. Een halve eeuw overheidsbeleid gericht op arbeidsparticipatie van vrouwen heeft de scheve verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg tussen vrouwen en mannen niet kunnen doorbreken. Voltijd werken voor mannen en vaders lijkt de norm. Hoe graag een deel van de mannen, met name jonge vaders, ook aangeeft minder te willen werken. Van een ‘gelijk speelveld’ op de arbeidsmarkt zal nooit sprake zijn, zolang de zorg voor kinderen vooral op de schouders van vrouwen rust en de overheid geen sluitend zorgvangnet biedt. Atria is daarom voorstander van een betaald en flexibel partnerverlof.

Download het pleidooi: Vooruit met het vaderschapsverlof

Lees verder:

Delen:

Gerelateerde artikelen