Vrouwen naar de stembus

nieuws Vrouwen naar de stembus

Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat vrouwen het recht kregen om gekozen te worden. Tientallen jaren werd een ware strijd geleverd voor vrouwenkiesrecht door vrouwen van diverse politieke stromingen en op 12 december 1917 werd dan eindelijk in Nederland het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Vrouwen konden toen voor politieke functies gekozen worden, maar mochten zelf nog niet stemmen. In 1919 kregen vrouwen het felbegeerde actief kiesrecht, waardoor ze zelf mochten stemmen.

Politieke interesse

Anno 2017 zeggen vrouwen minder geïnteresseerd in politiek te zijn dan mannen, blijkt vandaag uit de analyse Politieke betrokkenheid in Nederland van het CBS. Er bestaat een duidelijke samenhang tussen politieke interesse en politieke participatie. Hoe geïnteresseerder iemand is in de politiek, hoe vaker hij/zij naar de stembus gaat en meedoet aan politieke activiteiten. Afgelopen jaren bleek 44% van de vrouwen geïnteresseerd te zijn in politieke onderwerpen tegenover 58% van de mannen. Uit het rapport blijkt dat indien mannen en vrouwen evenveel politieke interesses zouden hebben, vrouwen vaker zouden stemmen dan mannen. Dit zou ook de politieke participatie van vrouwen kunnen bevorderen.

Belangrijke verkiezingen komen eraan

In maart 2018 gaan we naar de stembus om de gemeenteraadsleden te kiezen. Op dit moment zijn slechts 28% van de gemeenteraadsleden vrouwen. De lokale politieke raakt het leven van burgers direct en door de decentralisatie van een aantal jaren geleden, liggen beleidsbeslissingen over de leefwereld van vrouwen en mannen sterker in handen van de gemeentepolitiek dan vroeger. Daarom is het van belang dat de gemeenteraad een juiste afspiegeling van de samenleving is. Alle stemmen moeten gehoord worden.

Vrouwenstemmen

Uit Atria’s onderzoek Vrouwenstemmen in de raad bleek al dat vrouwen zichzelf minder vaak kandidaat stellen voor de verkiezingen. Ze willen het liefst gevraagd worden. Ambitieuze en talentvolle vrouwen zijn er genoeg. Aan kandidaatstellingscommissies en besturen de taak om ‘kweekvijvers’ in de omgeving te benutten en vrouwen te vragen om actief te worden binnen de politieke partij.
En vrouwen: wees niet te bescheiden. Stel jezelf actief beschikbaar.

Lees verder:

Delen:

Gerelateerde artikelen