Geef prioriteit aan een gemengd samengesteld kabinet

nieuws Geef prioriteit aan een gemengd samengesteld kabinet

Het afgelopen jaar werd duidelijk dat Nederland gezakt is van 41%  in 2010 naar 36% vrouwelijke Tweede Kamerleden in 2017. Dit jaar viert Nederland 100 jaar passief vrouwenkiesrecht: het recht van vrouwen om gekozen te worden in een politiek vertegenwoordigende functie.

Stagnatie en zelfs achteruitgang in de politieke vertegenwoordiging van vrouwen in Nederland

Maar deze cijfers, zoals bijeengebracht in het nieuwste factsheet van Atria, Vrouwen in de politiek, laten zien dat er eigenlijk niets te vieren valt. Na een langdurige stijging van de vertegenwoordiging van vrouwen in alle geledingen van de politiek is sinds 5 jaar sprake van stagnatie en zelfs achteruitgang. Helaas loopt het zelfbeeld van Nederland als geëmancipeerd land op dit punt achter op de werkelijkheid.

Pleidooi voor een divers kabinet

Het nieuwe kabinet staat hoogstwaarschijnlijk na de herfstvakantie op het bordes (Parool, 15 september). In de aanloop naar Prinsjesdag roept Atria de 4 mannelijke fractievoorzitters van de onderhandelende partijen op om een divers samengestelde ministersploeg met een evenredige verdeling van gekwalificeerde vrouwen en mannen aan te stellen. Een dergelijke stap is anno 2017 een duidelijk en noodzakelijk statement van het nieuwe kabinet. Hiermee geeft het kabinet te kennen dat het haar menens is met een evenredige vertegenwoordiging. Dat biedt de benodigde stimulans voor meer diversiteit tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Bovendien vervult een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de politieke top een voorbeeldfunctie richting bedrijfsleven. Want ook daar neemt het aandeel van vrouwen in topfuncties af.

Belang van evenredige politieke vertegenwoordiging

Een goede afspiegeling van de bevolking  in parlement en kabinet vergroot de kans dat de politieke agenda overeenkomt met kwesties die in alle hoeken van de samenleving spelen. Daarmee wordt de kans vergroot dat de burger zich herkent in de politiek en zich verbonden weet met politieke vertegenwoordigers. Het is aan de politieke leiders om hun invloed te laten gelden en nu verandering te brengen in de ongelijkheid.

Collectie van Atria

Vrouwen hebben in de 19de en begin 20ste eeuw lang gestreden voor de invoering van vrouwenkiesrecht. Uiteindelijk is in 1917 het passief vrouwenkiesrecht en in 1919 het actief vrouwenkiesrecht ingevoerd. In december 2017 start de nationale viering van 100 jaar kiesrecht. Ook Atria zal de komende 2 jaar aandacht besteden aan deze viering. De collectie van Atria vertelt o.a. uitgebreid over de vrouwenkiesrechtstrijd, de invoering van het passief en actief vrouwenkiesrecht, en de politieke mijlpalen voor vrouwen van de afgelopen 100 jaar. Ruim 800 boeken, artikelen, tijdschriften en biomappen, 32 archieven, 258 foto’s en affiches en 65 objecten over vrouwenkiesrecht kun je (digitaal) raadplegen.

Delen:

Gerelateerde artikelen