De vanzelfsprekendheid van gendergelijkheid bij GroenLinks

blog De vanzelfsprekendheid van gendergelijkheid bij GroenLinks

GroenLinks heeft een lange traditie van vrouwen in de top van de partij en het feminisme behoort tot de grondbeginselen van GroenLinks. Het Feministisch Netwerk van GroenLinks (FemNet) bestaat al meer dan 15 jaar, en ook in de jaren daarvoor had GroenLinks een vrouwenbureau. Op de zolder staan nog planken vol met archiefmateriaal met verslagen van vergaderingen, themabijeenkomsten, en acties. Daar doorheen bladerend besef je ‘wow, wat is er veel veranderd!’, maar tegelijkertijd ‘och jee, daar hebben we het nog steeds over!’.

FemNet heeft twee hoofddoelen: het stimuleren en ontwikkelen van standpunten, visie en beleid van GroenLinks over emancipatie en gender en daarnaast zorgen voor genderdiversiteit binnen de partij.

Debat

Het eerste doen we met name door themabijeenkomsten te organiseren, met experts en beleidsmakers, over de meest uiteenlopende aspecten van feminisme. Zo hebben we bijeenkomsten gehad over zorg, over onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, en ook over straatintimidatie, prostitutie en pornografie. De belangrijkste vraag is altijd: ‘hoe kunnen deze problemen of dilemma’s worden vertaald in politieke actie?’ Onze bijeenkomsten zijn altijd open voor alle geïnteresseerden, zo proberen we zo breed mogelijk over deze thema’s te discussiëren.

Diversiteit in de partij

GroenLinksers zijn zich zeker bewust van het belang van diversiteit. Binnen de partij is het vanzelfsprekend dat er een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen gewenst is op politieke posities, bestuursfuncties en in panels bij debatten. GroenLinks heeft landelijk veel goede vrouwen in de top. Het aandeel vrouwelijke burgemeesters (43%), wethouders (43%) en raadsleden (43,3%) ligt hoog vergeleken met het gemiddelde van de andere politieke partijen tezamen: burgemeesters (22%), wethouders (21%) en raadsleden (28,3%).
Toch moeten we niet achterover gaan leunen. Over het algemeen solliciteren er vaak meer mannen dan vrouwen. Zoals de Canadese premier Trudeau aangeeft: vrouwen moeten vaak expliciet gevraagd worden. Daarom blijft FemNet alert op de diversiteit van de kandidatenlijsten en besturen. Ook probeert FemNet vroeg in het proces vrouwen te motiveren zich te kandideren. Zo hebben we voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen een grote bijeenkomst georganiseerd met sprekers en ervaringsdeskundigen uit het hele land. Door die bijeenkomst zijn er een aantal vrouwen gemotiveerd geraakt zich te kandideren voor gemeenteraad.

Emancipatie in Nederland

Het is echter niet alleen van belang dat FemNet zich richt op vrouwen binnen GroenLinks, maar vooral op problemen die vrouwen in de samenleving als geheel ervaren. Binnen GroenLinks bestaat dan wel de vanzelfsprekendheid van gendergelijkheid, dat is nog lang niet overal het geval.
Nog steeds hebben vrouwen een groter aandeel in het huishouden en zorg voor kinderen/familieleden. We moeten toe naar een betere verdeling van zorg tussen partners, op die manier hebben vrouwen ook tijd om een carrière te maken of politiek actief te zijn. Kinderopvang moet een basisvoorziening worden, waar iedereen recht op heeft. Door de bezuinigingen zijn veel taken verschoven naar mantelzorgers, meestal vrouwen. Er moet juist meer geïnvesteerd worden in goede (thuis-)zorg. Zo kan je kleine stapjes zetten.
Maar laten we beginnen bij de opvoeding. Als kinderen wordt geleerd dat jongens en meisjes dezelfde dingen kunnen bereiken en we kinderen niet in stereotiepe genderhokjes stoppen, leer je de volgende generatie mannen om ook te kunnen zorgen voor hun kinderen en de volgende generatie vrouwen niet te schromen om ambitieus te zijn.

Jeroni Vergeer is voorzitter van het Feministisch Netwerk van GroenLinks (FemNet).

Delen:

Gerelateerde artikelen