Update intern onderzoek Atria

bibliotheek van Atria van buitenaf, Amsterdam

Amsterdam, 30 december 2022

In juli 2022 heeft Atria bekendgemaakt een extern onderzoek op te starten naar grensoverschrijdend gedrag en onveiligheid op de werkvloer. Dit was onderdeel van een zorgvuldig traject dat toen al enkele maanden liep. In december 2021 zijn er serieuze meldingen binnengekomen bij de Raad van Toezicht. Vervolgens heeft de RvT een poging gedaan tot mediation, die in februari door betrokkene afgebroken is. Daarna heeft de RvT in april besloten tot het instellen van een zorgvuldig extern onderzoek door een onafhankelijke partij. Na een selectieprocedure van bureaus en het preciseren van de onderzoeksopzet, waarin betrokkene volledig is meegenomen, is het onderzoek van start gegaan. Tevens heeft een intern onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van diverse bevindingen. Betrokkene heeft zich eind mei ziekgemeld en is sindsdien niet beschikbaar geweest voor de uitoefening van de functie.

Kern van de onderzoeksopzet was enerzijds recht doen aan de kwetsbare positie van de melders en (ex-) medewerkers en aan de andere kant serieus nemen van het recht op hoor en wederhoor van betrokkene.

Onlangs zijn de onderzoeken afgerond en zijn conclusies getrokken door de RvT. We zitten momenteel in de juridische afwikkeling. Zolang dit nog loopt, doet Atria vanwege de zorgvuldigheid geen mededelingen over de kwestie, in het belang van alle betrokkenen.

Delen: