Petra Stienen en Emma Harjadi Herman

interview Petra Stienen en Emma Harjadi Herman

Twee enthousiaste vrouwen met een groot netwerk in het hele land en daarbuiten sluiten zich dit jaar aan bij Atria. Per 1 januari 2019 is Petra Stienen voorzitter van de Raad van Toezicht en Emma Harjadi Herman lid van de Raad van Toezicht. Atria interviewde de vrouwen over hun drijfveren en idealen.

Petra is publicist, strategisch adviseur, Arabist en Eerste Kamerlid voor D66. Emma is senior communicatieadviseur bij Mama Cash, een internationaal fonds voor feministisch activisme. Atria vroeg hun naar hun favoriete historische rolmodellen, wat ze zouden willen veranderen in de samenleving en waar zij zich specifiek voor willen inzetten binnen de Raad van Toezicht.

Favoriete historische rolmodellen

In het huidige jaar van 100 jaar vrouwenkiesrecht kan Petra niet anders dan Mathilde de Haan noemen als haar favoriete rolmodel. De Haan was in 1919 het eerste vrouwelijk gemeenteraadslid in Roermond. Mathilde de Haan, apotheker, ging de politiek in, omdat ze vond dat er meer gedaan moest worden aan huishoudkunde. Op haar aandringen kwam er in 1920 een Huishoud- en Industrieelschool, zodat vrouwen efficiënter het huishouden konden doen. Voor Petra is juist de lokale politiek belangrijk, omdat het een kweekvijver is voor vrouwelijk politiek talent. Ze houdt van de kleine zaaltjes, waar je écht hoort wat mensen bezighoudt. Elk jaar reikt de Roermondse Vrouwenraad de Mathilde de Haan speld uit aan een vrouw die zich heeft ingezet voor de Roermondse samenleving.

Emma’s historische rolmodel is op dit moment Frieda Belinfante, cellist, orkestdirigent en verzetsstrijder. Emma speelt klassiek piano en had ooit de ambitie om orkestdirigent te worden. Ze zag jammer genoeg geen voorbeelden van vrouwelijke dirigenten, tot ze door de podcast ‘Geen noot is onschuldig’ Frieda Belinfante ontdekte. “Ik woon in dezelfde stad als waar zij woonde, en zit ook in het Concertgebouw naar muziek te luisteren en fiets ook door de Plantagebuurt in Amsterdam. Net als zij kom ik uit een Joodse familie.” De verbinding met een historisch figuur wordt dan heel persoonlijk, minder abstract.

Dat is ook de kracht van archieven en geschiedschrijving: het levend houden van, historische, rolmodellen.

“Dit is Her Story vult Petra aan. Frieda Belinfante speelde een cruciale rol in de aanslag op het Amsterdams bevolkingsregister in 1943, een verzetsdaad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt vaak niet genoemd in de geschiedschrijving. “Dat is nou de kracht van een archief dat zich specifiek richt op verhalen van vrouwen.”

Wat zouden jullie willen veranderen in de samenleving? Wat zouden volgende generaties moeten oppakken?

Petra wil af van het standaard uitgaan van ‘de man’, de masculiene norm, waarbij alles wat daarvan afwijkt geldt als ‘divers’ of ‘anders’.

We moeten een beeld hebben dat veel inclusiever is.

Emma herkent dat zeker. “Dat je jezelf dan liefdevol corrigeert en de ruimte neemt om andere beelden tot je te nemen en andere standaards te ontwikkelen samen. ”

Vlak voor kerst was Petra bij Atria en had ze haar dochter meegenomen. “Het feit dat zij op Snapchat haar vriendinnen foto’s stuurt van het archief en de bibliotheek en zegt I’m in heaven, dat vind ik prachtig. Dat wil ik doen: de generaties met elkaar verbinden.”

Emma vindt dat jonge generaties zelf moeten bepalen welke thema’s ze oppakken. “Daar hebben ze ons echt niet voor nodig. Het geeft veel meer vleugels wanneer we luisteren naar de jongeren die nu de agenda aan het setten zijn en die nu een analyse maken van de wereld waarin zij leven en wat er nodig is om die ten goede te veranderen.”

Petra voegt toe dat het verhaal van de nieuwe generatie niet alleen de leeftijd is, het is ook een nieuwe manier van denken, voelen en doen. Zij vindt dat Atria letterlijk en figuurlijk wat meer de boer op kan, omdat buiten de Randstad ook heel veel gebeurt. Nieuwe generaties en mannen van verschillende generaties wil ze graag meer betrekken bij het verhaal van Atria en de emancipatie.

Waar willen Emma en Petra zich specifiek voor inzetten?

Petra wil kennis inzetten om man en vrouw en alles ertussen te laten zien wat emancipatie echt betekent en dat het iets goeds brengt voor iedereen. “Het is niet iets bedreigends en pakt niet iets van je af – equal rights for you, betekent niet less rights for the otherequality is not a pie.” Kennis gebruiken en laten zien wat de vooruitgang is, waar nog weerstand is, waar barrières zitten.

Petra vindt feitenkennis ongelofelijk belangrijk als het gaat om beïnvloeding, als het gaat om verleiding. Juist in deze rare tijd van veel fake nieuws, waarin de feiten er vaak niet meer toe doen.

Bij Atria wemelt het van de feiten en zit er ontzettend veel kennis.

“Iedereen wil een wereld waarin mensen eerlijke kansen hebben en waarin je gelijkwaardig kunt zijn, maar we zijn ook allemaal druk met werk en de boodschappen. Gelukkig is er een voorhoede van mensen die hun leven wijden aan activisme voor sociale rechtvaardigheid”, aldus Emma. Emma wil graag meedenken over de vraag hoe je meer mensen uitnodigt om zich door zulke activisten, van nu en van vroeger, te laten inspireren om zich ook actief in te zetten voor een gelijke wereld. Atria kan als verzamelplaats van informatie en analyse daar een belangrijke rol in spelen.

Delen:

Gerelateerde artikelen