Onderzoek naar atypische keuzes in werk, zorg of opleiding

oproep deelnemers Onderzoek naar atypische keuzes in werk, zorg of opleiding

Voor een onderzoek naar het vergroten van keuzemogelijkheden voor mannen en vrouwen, is Atria op zoek naar mensen die buiten de gebaande man/vrouw-paden wandelen. Bijvoorbeeld omdat zij in hun opleiding of beroep als man of vrouw (fors) in de minderheid zijn (of waren). Of omdat zij betaald werk en zorgtaken in het gezin anders verdelen dan hoe dat traditioneel gebeurt.

Ben jij zo’n persoon? Dan willen wij je graag interviewen over de keuzes die je hebt gemaakt in het leven (vanaf je jeugd tot nu). En met je praten over je opleiding, je werk en/of je zorgtaken, en de manieren waarop je dit alles hebt kunnen combineren.

Oproep voor deelnemers

Wij komen graag met mensen in contact die in hun leven keuzes gemaakt hebben waardoor zij, vergeleken met wat mannen en vrouwen zogenaamd ‘horen te doen’, op een atypische positie terecht zijn gekomen. We zijn in het bijzonder op zoek naar:

  • Mannen die huisvader zijn, of mannen die mantelzorgen voor naasten
  • Mannelijke studenten die een studie volgen die te boek staat als een vrouwenstudie (de Pabo, verpleegkunde)
  • Vrouwelijke studenten die een opleiding volgen wat te boek staat als een mannenstudie (chemie, wiskunde, bouw en techniek)
  • Vrouwen die werken in een typisch mannenberoep (ingenieur, vuilnisophaaldienst of politie)
  • Mannen die werken in een typisch vrouwenberoep (basisschooldocent, thuiszorgmedewerker; kassamedewerker)
  • Vrouwen in topfuncties (bestuurder, hoogleraar)
  • Mannen in ondersteunende functies (directie-assistent, HR-medewerker, officemanager)
  • Mensen met een migrantenachtergrond die werken in een beroep of functie waar zij sterk in de minderheid zijn (de advocatuur, defensie)
  • Mensen zonder migratie-achtergrond die werken in een beroep of functie waar zij sterk in de minderheid zijn (interieurverzorging en/of schoonmaak)

Als je binnen één van deze categorieën valt of denkt op een andere manier een atypische keuze gemaakt te hebben, willen wij je van harte vragen een mail te sturen naar dr. Sylvia Holla, via s.holla@atria.nl. Vermeld in je mail je naam en telefoonnummer, en de tijden waarop wij het beste contact met je op kunnen nemen. Ook voor verdere vragen over dit onderzoek kun je contact opnemen. Dit onderzoek loopt van april tot en met september 2019.

Het interview

Om goed een goed beeld te vormen van de door jou gemaakte keuzes, nemen wij voor ieder interview 1,5 tot 2 uur de tijd. Het interview vindt vanzelfsprekend plaats op een locatie die jij kunt uitkiezen en waar je je comfortabel voelt. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Je persoonsgegevens zullen door het onderzoeksteam niet aan derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt in publicaties zonder je toestemming.

Wij horen graag van je!

Met vriendelijke groet,

Het onderzoeksteam van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Werk.en.de Toekomst

Dit onderzoek vindt plaats vanuit het project “Werk.en.de Toekomst. Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding”.

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Delen: