Kom stemmen bij Atria!

nieuws Kom stemmen bij Atria!

Op woensdag 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Atria aan de Vijzelstraat 20 in Amsterdam verandert op die dag in een stembureau. Circa 900 kiesgerechtigden worden verwacht in de bibliotheek van Atria om hun stem uit te brengen voor de landelijke verkiezingen.

De bibliotheek van Atria is open van 7.30 tot 21.00 uur. Met een (Amsterdamse) stempas en geldig identiteitsbewijs kunt u stemmen in elk stembureau binnen Amsterdam, dus ook bij Atria. Met een kiezerspas, aan te vragen in de eigen gemeente, en een geldig identiteitsbewijs kunt u stemmen bij elk stembureau in Nederland.

De bibliotheek is op 15 maart ook open voor onderzoek of studie.

2017 – 2019: 100 jaar passief en actief vrouwenkiesrecht

Het lijkt zo normaal dat iedere Nederlander vanaf 18 jaar kan stemmen bij verkiezingen. Pas in 1917 werd het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Vrouwen konden toen voor politieke functies gekozen worden, maar mochten niet zelf stemmen. In 1919 kregen vrouwen het felbegeerde actief kiesrecht, waardoor ze zelf mochten stemmen. Daarvoor was hard gestreden. Rosa Manus (1881-1942), Johanna Naber (1859-1941) en Willemijn Posthumus-van der Goot (1897-1989) zetten zich in voor de politieke rechten van vrouwen, waaronder het stemrecht. Zij richtten 81 jaar geleden het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) op, de voorloper van Atria, om het erfgoed van vrouwen te verzamelen en te bewaren, en wetenschappelijk onderzoek over de positie van de vrouw te stimuleren.

Politieke vertegenwoordiging

Atria maakt zich ook nu nog sterk voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Dat is nodig. De afgelopen 100 jaar groeide de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Maar die groei stagneert nu: in vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 viel het aandeel vrouwen in de Tweede Kamer in 2014/2015 terug van 41% naar 37%. Tijdens de komende verkiezingen zijn er geen vrouwelijke lijsttrekkers bij de grote politieke partijen, wel bij een aantal kleinere en nieuwe partijen. Atria deed in 2016 onderzoek naar de redenen waarom het aandeel van vrouwen in de lokale politiek laag is. Het rapport Vrouwenstemmen in de raad informeert over de factoren die van invloed zijn op de relatief geringe deelname van vrouwen in de lokale politiek en geeft aanbevelingen voor verbetering.

Genderscan

Atria brengt ter gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen de Genderscan uit van de definitieve verkiezingsprogramma’s van CDA, ChristenUnie, DENK, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren, PVV, SGP, SP, VVD, SGP en 50plus. De scan geeft inzicht in de standpunten van deze partijen over thema’s als de loonkloof, kinderopvang en naschoolse opvang, mantelzorg, zwangerschapsdiscriminatie, ouderschapsverlof, geweld tegen vrouwen en meisjes, stereotypering, vertegenwoordiging en sekseregistratie.

Delen:

Gerelateerde artikelen