Gloria Wekker winnaar Joke Smitprijs 2017

Gloria Wekker winnaar Joke Smitprijs 2017

Atria feliciteert Gloria Wekker van harte met het winnen van de Joke Smitprijs 2017. Maandag 11 december 2017 ontving zij de tweejaarlijkse regeringsprijs uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie). Een welverdiende prijs voor een onvermoeibaar pleitbezorger voor diversiteit en strijder tegen racisme.

De jury koos Gloria Wekker vanwege haar langdurige strijd voor de verbetering van de positie van zwarte vrouwen in Nederland. Volgens de jury heeft zij een cruciale bijdrage geleverd aan het onderwijzen en stimuleren van studenten, journalisten, activisten en andere geïnteresseerden op het gebied van gender en etniciteit. Ze maakte het concreet en tilde tegelijkertijd het academische en maatschappelijke debat hierover naar een hoger niveau.

Intersectioneel denken

Gloria Wekker introduceerde het intersectioneel denken (‘kruispuntdenken’) in Nederland en werkte als wetenschapper voor en met vele nationale en internationale instituties, maatschappelijke organisaties en ministeries op uiteenlopende gebieden rondom ras, gender, seksualiteit, (post)kolonialisme, etniciteit en diversiteit. Ze maakte organisaties en individuen bewust van het verbinden van zowel gender, etniciteit, seksualiteit alsook klasse.

Witte onschuld

Onlangs verscheen ‘Witte onschuld’, de geactualiseerde Nederlandse uitgave van ‘White Innocence’ (2016), waarin Gloria Wekker een centrale paradox in de Nederlandse cultuur onderzoekt en beschrijft: de passie en agressie die ras oproept, terwijl het bestaan van ras en racisme tegelijkertijd in alle toonaarden wordt ontkend. Op 29 maart hield Wekker een lezing bij Atria over de totstandkoming, inhoud en ontvangst van White Innocence. Het boek heeft tot een ongekende impuls in het racismedebat geleid, zowel in Nederland als daarbuiten.

Regeringsprijs voor emancipatie

De Joke Smit-prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse regeringsprijs en een oeuvreprijs. De regeringsprijs is vernoemd naar feministe Joke Smit (1933 – 1981) die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de vrouwenemancipatie-beweging. Zij verwierf grote bekendheid met haar artikel Het onbehagen bij de vrouw, dat als beginpunt van de ‘tweede golf’ in Nederland wordt beschouwd.

Aanmoedigingsprijs

De Oranjeleeuwinnen kregen de aanmoedigingsprijs. Zij hadden de meeste stemmen in een online verkiezing. De Nederlandse voetbalvrouwen zijn deze zomer Europees Kampioen geworden en zijn daarmee een rolmodel geworden voor meisjes en jongens.

Delen: