Christien Brinkgreve volgt Petra Stienen op als voorzitter Raad van Toezicht

nieuws christien brinkgreve interim voorzitter raad van toezicht

Atria bedankt Petra Stienen voor haar inzet als voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij wordt opgevolgd door Prof. Dr. Christien Brinkgreve.

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, is verheugd dat zijn voorzitter van de Raad van Toezicht Petra Stienen een belangrijke rol gaat spelen bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) als vicevoorzitter van de commissie voor Gelijkheid en Non-discriminatie. Deze positie kan zij helaas niet verenigen met haar rol als voorzitter van de Raad van Toezicht van Atria. Gelukkig kan ze de missie van Atria voor gendergelijkheid en vrouwenemancipatie binnen de PACE ook verder brengen. We danken haar voor haar inzet en betrokkenheid tijdens een belangrijk transitiejaar voor Atria. We weten dat zij altijd een ambassadeur zal blijven voor Atria’s missie en organisatie.

Prof. Dr. Christien Brinkgreve

Tegelijkertijd zijn we blij te kunnen aankondigen dat Prof. dr. Christien Brinkgreve haar zal opvolgen als voorzitter ad interim van Atria’s Raad van Toezicht. Christien Brinkgreve was van 1990 tot haar emeritaat in 2014 hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze was een van de eerste hoogleraren Vrouwenstudies, van 1986 tot 1990 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu: Radbouduniversiteit). Hier leidde zij het multidisciplinaire Centrum voor Vrouwenstudies waar zij een onderzoekslijn ontwikkelde over sekseverschillen in ziekte en gezondheid en over vrouwen en wetenschap. Ze is twee jaar verbonden geweest aan het Belle van Zuyleninstituut van de UVA.

Naast haar academische werk heeft zij zich met boeken, lezingen, columns, artikelen en cursussen altijd gericht tot een groter publiek. Ze vervult momenteel verschillende nevenfuncties, ze is lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), bestuurslid bij de Stichting Psychiatrie en Filosofie, lid van het Honours Council van de Honours Academy in Leiden, oprichter en trekker van het Babelgenootschap en lid van de cliëntenraad van de Vondelstede verzorgingsinstelling in Amsterdam.

Prof. Dr. Christien Brinkgreve draagt de vrouwenzaak een warm hart toe en onderschrijft de missie en visie van Atria om vanuit het erfgoed van de vrouwenbeweging die zaak hoog op de politieke en publieke agenda te houden. Zij kijkt uit naar haar nieuwe functie:

“Bijzonder om mee te kunnen denken over hoe het feministisch erfgoed te behouden, te onderzoeken hoe de geschiedenis doorwerkt in het heden, en hoe het erfgoed kan inspireren voor de toekomst. Ik verheug me erop om vanuit de toezichtsrol daaraan te kunnen bijdragen.”

Haar visie is vernieuwend en eigentijds en sluit aan bij de koers van Atria. Daarnaast kent zij de spelers uit de vrouwenbeweging en heeft zij goede aansluiting met een jonge generatie feministen.

Delen: