Nederland zakt naar 32e plaats in de Global Gender Gap Index

nieuws Nederland zakt naar 32e plaats in de Global Gender Gap Index

Nederland is dit jaar 16 plaatsen gezakt in de jaarlijkse ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum. Vorig jaar stond Nederland nog op de 16e plaats. In de eerste ranglijst, in 2006, stond Nederland op de 12e plek. Inmiddels moeten we landen als Rwanda, Bolivia en de Filippijnen voor laten gaan. IJsland, Noorwegen, Finland, Rwanda en Zweden staan dit jaar in de top 5. De grootste stijger is  Bulgarije, die ging van de 41e naar de 18e plek.

Slechtere score voor Nederland

De belangrijkste reden dat Nederland slechter scoort is een daling van het aantal vrouwen in het parlement en minder vrouwen op ministeriële posities. Daarnaast is het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen iets groter geworden en is het aantal vrouwen in leidinggevende posities gedaald.

Meer gendergelijkheid

Het is belangrijk dat de overheid op bovenstaande gebieden actie onderneemt, maar in het huidige regeerakkoord ziet Atria daar nog weinig van terug. Atria pleit voor meer gendergelijkheid door:

  • het invoeren van streefcijfers voor vrouwen in de politiek
  • inzet van de huidige regering voor het bereiken van evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in topposities
  • in te zetten op voorlichting en bewustwording over de rechten en plichten bij zwangerschap in relatie tot werk, zowel gericht op werkgevers als zwangere werkneemsters
  • aanpakken van de loonkloof
Delen:

Gerelateerde artikelen