Factsheet Migratie- en etniciteitscijfers

factsheet Factsheet Migratie- en etniciteitscijfers

In het publieke en politieke debat over migratie en integratie, lopen beelden en feiten nogal eens door elkaar. Als bijvoorbeeld over huwelijksmigratie wordt gesproken, is de beeldvorming dat het vooral om Turkse en Marokkaanse ‘importbruiden’ gaat, terwijl die maar een klein deel van de huwelijksmigranten uitmaken.

Bij integratiebeleid denkt men al snel aan de ‘grote vier’ herkomstlanden: Suriname, de Antillen en Aruba, Turkije en Marokko. Zij vormen echter niet de meerderheid van de migranten in Nederland. Atria wil met deze factsheet de huidige kerncijfers over migratie en etniciteit op een rij zetten en een bijdrage leveren aan de discussie. Bij welk beleid is welke informatie nuttig? Welke uitsplitsingen van de cijfers zijn relevant voor het maken van goed geïnformeerde beleidskeuzes? En moet de overheid eigenlijk nog wel cijfers naar etnische achtergrond van de inwoners bijhouden, nu er geen specifiek beleid meer is dat op etnische minderheden wordt gericht?

Doelgroep

Deze factsheet is bedoeld voor politici, beleidsmakers, onderzoeksinstellingen en journalisten die zich bezighouden met migratie-, integratie- en participatiebeleid.

Factsheet

In de eerste paragraaf wordt ingegaan op de dilemma’s rond het wel of niet registreren van etnische herkomst, en op de te hanteren terminologie. Vervolgens komen de kerncijfers op het gebied van migratie en bevolkingssamenstelling aan bod. Ten slotte worden de relevante uitsplitsingen per beleidsterrein op een rij gezet.

Factsheet Migratie- en etniciteitscijfers (pdf)

Delen:

Gerelateerde artikelen