Brief politiek overleg Sekseregistratie door de overheid

beleidsbrief Brief politiek overleg Sekseregistratie door de overheid

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer overlegde vandaag, 18 juni 2015, over sekseregistratie door de overheid. De (juridische) positie van trans personen stond op de agenda. In deze brief aan de commissieleden pleit Atria onder andere voor meer aandacht voor de zichtbaarheid en erkenning van LBTI-vrouwen (lesbisch, biseksueel, transgender en intersekse-conditie).

Atria’s aanbevelingen

  • Het al of niet bestaan van (verplichte) sekseregistratie is niet alleen van belang voor trans personen, maar ook voor mensen met een intersekse-conditie. Vanuit deze (intersectionele) inclusieve blik bezien is het raadzaam om systematisch het acroniem LHBTI te hanteren, dat staat voor lesbisch, homo, biseksueel, transgender en mensen met een intersekse-conditie;
  • Aangezien het indelen van mensen in twee seksen ontoereikend is om recht te doen aan de vele variaties op het gender-continuüm, pleit Atria voor een fundamentele discussie over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van sekseregistratie in verschillende contexten. De beperkingen van een binaire keuze treft meer mensen dan uitsluitend trans personen en mensen met een intersekse-conditie.
    Het opnemen van een derde categorie is in dit kader een belangrijke tussenstap.

Brief voor overleg over sekseregistratie door de overheid (pdf)

Delen:

Gerelateerde artikelen