Brief aan Tweede Kamer over emancipatiebeleid

beleidsbrief Global Gender Report logo

Brief ten behoeve van het Algemeen Overleg Emancipatiebeleid op 5 april over: de Emancipatienota 2018 – 2021, vrouwen in leidinggevende posities, uitbreiding geboorteverlof, jonge vrouwen op de arbeidsmarkt, partnergeweld en voordracht vertegenwoordiger Nederland in GREVIO-commissie.
Lees de brief aan de Tweede Kamer

De Emancipatienota

Atria is verheugd dat de Emancipatienota 2018 – 2021 door het gehele kabinet wordt ingebracht, en niet alleen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het kabinet geeft hiermee het signaal af dat emancipatie voor alle departementen een relevant beleidsthema is, en als kabinet hierop aangesproken kan worden. In aansluiting op de plannen in de nota, vragen we specifiek aandacht voor kinderopvang, beroepssegregatie, mantelzorg en online seksuele initmidatie.

Vrouwen in leidinggevende posities

Uit het Atria-rapport International voorbeelden beleid topvrouwen, blijkt dat een van de zeven elementen voor een succesvolle aanpak om het aantal vrouwen in topposities in bedrijven te doen groeien is: het serieus boven de markt laten hangen van het invoeren van een wettelijke quota. Daarom adviseert Atria, in navolging van het advies van de Commissie Monitoring, om nu al vast te stellen dat als op 31 december 2019 het aandeel vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen minder dan 20% bedraagt, er een afdwingbaar quotum van 30% ingesteld zal gaan worden.

Uitbreiding geboorteverlof

Atria heeft in reactie op de internetconsultatie m.b.t de Wet Invoering Extra Geboorteverlof aangegeven dat het voorstel voor het uitbreiding van het geboorteverlof tot een totaal van 6 weken in het eerste half jaar na de geboorte van het kind een eerste goede stap is. Maar om de verdeling van arbeid en zorg meer gelijk te verdelen, is het wenselijk dit verlof uit te breiden tot minimaal 12 weken. Daarnaast stellen we voor om gedurende het gehele geboorteverlof een uitkering te verstrekken van 100% van het dagloon, in plaats van de voorgestelde 70% om te voorkomen dat geboorteverlof slechts opgenomen kan worden door degenen die zich het financieel kunnen veroorloven.

Lees ook:

Delen:

Gerelateerde artikelen