Brief aan de Tweede Kamer over emancipatie

beleidsbrief springende meisjes

Donderdag 27 oktober 2016 praat de Tweede Kamer met minister Bussemaker over het emancipatiebeleid. In een brief aan de emancipatiewoordvoerders in de Tweede Kamer pleit Atria voor:

  • Een betaald en flexibel ouderschapsverlof voor vaders van tenminste acht weken. Hiermee kan de regering uitdragen dat een gelijke taakverdeling tussen vaders en moeders de nieuwe norm is, waarbij betrokken vaderschap de noodzakelijke waardering krijgt.
  • De ontwikkeling van prevalentieonderzoek in Nederland naar huiselijk geweld dat qua methodiek aansluit bij gangbare internationale surveytechnieken, zodat de uitkomsten betrouwbaar en vergelijkbaar zijn. Verder wijst Atria erop dat gendersensitief prevalentieonderzoek met aandacht voor achtergrondkenmerken van daders en slachtoffers noodzakelijk is om te voldoen aan bepalingen uit het Verdrag van Istanboel.
  • Een actieve rol van de overheid in de bevordering van een genderinclusieve werkomgeving binnen STEM-sectoren (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Hierbij dient rekening te worden gehouden met arbeidsvoorwaardelijke wensen van vrouwelijke en mannelijke technici, zoals ouderschapsverlof, kinderopvang, thuis- en deeltijdwerken en flexibele werktijden.
  • Het belang van het onderzoeken en erkennen van de diversiteit van trans mensen. In het Actieplan T van Transgender Netwerk Nederland en CAOP lijkt de nadruk vooral te liggen op mensen die kiezen voor een (volledige) lichamelijke sekse-transitie. Feit is dat ook mensen die genderambigu zijn op school of op de werkvloer in de problemen kunnen komen.

In maart 2017 vindt de VN Commission on the Status of Women (CSW61) plaats. Bij de afgelopen CSW vroeg minister Bussemaker aandacht voor de genderdimensie in het migratiedebat. Atria is benieuwd naar de concrete uitkomsten en vervolgacties hiervan. Daarnaast hoort Atria graag meer over de Nederlandse strategie om controversiële thema’s tijdens CSW61 op de agenda en in de eindteksten te houden, gezien de groeiende invloed van een conservatief machtsblok.

Brief AO emancipatie
Bijlage bij brief AO emancipatie

Fotocredits: Marianne Bras – Nationale Beeldbank

Delen:

Gerelateerde artikelen