Gratis Historica’s

weggeefactie gratis historica's

Atria mag een aantal oude nummers van Historica, hét tijdschrift over gendergeschiedenis, gratis weggeven. Het gaat om nummers uit de jaren 2004 t/m 2018.

Gedigitaliseerde Historica’s

In Historica lees je boeiende artikelen over het denken over gender door de eeuwen heen. Daarnaast bevat het blad biografieën van allerlei vrouwen en recensies van boeken over vrouwen- en gendergeschiedenis. Aanleiding voor deze weggeef-actie van oude nummers is dat de jaargangen 2004 – 2016 inmiddels online te lezen zijn. De nummers uit 2017 – 2018 zijn eind 2021 gedigitaliseerd.

Interesse voor de gratis Historica’s?

Vanaf dinsdag 20 juli, tussen 10.30 en 16.30 uur, kun je langskomen in onze bibliotheek en uitzoeken welke nummers je graag wilt meenemen. Op is op!

Historica

Historica is een uitgave van de Vereniging voor Gendergeschiedenis en verschijnt 3x per jaar. Het is het wetenschappelijk en peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd is in gendergeschiedenis.

Delen: