Reactie op Voortgangsrapportage over geweld in afhankelijkheidsrelaties

beleidsbrief tweede kamer

Woensdag 27 maart 2013 vindt in de Tweede Kamer een algemeen overleg over geweld in afhankelijkheidsrelaties plaats. Op de agenda staan o.a. de voortgangsrapportage 2012 ‘Geweld in afhankelijkheidsrelaties’ (33 400 XVI nr. 14) en de vragen en antwoorden op deze voortgangsrapportage 2012 (33 400 nr. 137).

Atria plaatst in deze reactie aan de vaste Commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport een aantal kanttekeningen op basis van de expertise die wij bezitten op het gebied van huiselijk geweld dat gericht is tegen volwassenen, in het bijzonder vrouwen (het leeuwendeel van huiselijk geweld).

Twee aspecten verdienen urgente aandacht in het Nederlandse beleid:

  • de mate waarin het beleid voldoende aandacht heeft voor het sekse-discriminatoire karakter van geweld tegen vrouwen, en in overeenstemming is met internationale verplichtingen
  • de mate waarin het beleid voldoende samenhangend kader biedt om de gewenste verbetering in de aanpak van privé-geweld op lokaal niveau te realiseren

Reactie op Voortgangsrapportage over geweld in afhankelijkheidsrelaties (pdf)

Delen:

Gerelateerde artikelen