Lezing over gendergerelateerd geweld

Lezing over gendergerelateerd geweld

De laatste 2 decennia heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een groeiend aantal zaken uitspraak gedaan dat bepaalde vormen van geweld tegen vrouwen kunnen worden erkend als een schending van fundamentele mensenrechten (met name huiselijk geweld, feminicide en verkrachting).

Istanbul Conventie

Met het van kracht worden van de Istanbul Conventie is er een nieuw en meer gedetailleerd internationaal mensenrechteninstrument beschikbaar, waarin aandacht wordt besteed aan geweld tegen vrouwen als een vorm van gendergerelateerd geweld

Renée Römkens (directeur Atria en bijzonder hoogleraar Gender Based Violence) hield op 15 juni een lezing voor de Conferentie Interpersonal Violence Interventions – Social and Cultural Perspectives bij de Universiteit van Jyväskylä in Finland. Vanuit een sociaal-juridisch perspectief laat ze zien op welke manier deze 2 instrumenten de genderdimensie van geweld tegen vrouwen erkennen en wat de implicaties zijn van de verplichtingen die de staat heeft om bescherming te bieden. Meer specifiek: wat is de toegevoegde waarde van de Istanbul Conventie voor het aanpakken van geweld tegen vrouwen als een vorm van gendergerelateerd geweld?

Human rights and justice for victims of gender based violence

Delen:

Gerelateerde artikelen