Kanttekeningen bij G4 visie beleid huiselijk geweld

beleidsbrief domestic violence geweld in huis vrouwenopvang Amsterdam

Reactie op de notitie ‘Gemeentelijke visie op een Veilig Thuis’, advies aan de wethouders van de G4. In deze visie wordt de ernst van de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen onderkend, zowel kwantitatief (het komt veel voor en het kost de maatschappij heel veel) en juridisch (het is een schending van een grondrecht).

Er wordt gesteld dat het accent ligt op het belang van integratie in de aanpak en dat doelgroepenbeleid (dus) vermeden dient te worden. Deze aanpak is van groot belang. Het doel mag echter niet een adequate analyse van de problematiek zelf in de weg staan. De reactie van Atria gaat in op de volgende twee hoofdpunten:

  • Het onvoldoende onderkennen van de genderbepaalde aspecten zal leiden tot ineffectief beleid dat zelfs een risico in zich draagt tot meer dodelijke slachtoffers te leiden.
  • In de tweede plaats leidt het tot beleid dat haaks staat op verplichtingen die Nederland op het punt staat aan te gaan in het kader van de ratificatie van de CAHVIO conventie ter preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Kanttekening bij G4 visie beleid huiselijk geweld (pdf

Delen:

Gerelateerde artikelen