Brief over prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld

beleidsbrief Brief over prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld

Vanmiddag, 11 oktober 2016, praat de Tweede Kamer over kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. In deze brief voor het overleg onderschrijft Atria de conclusies van het rapport van Regioplan en Bureau Dijkstra waarin wordt vastgesteld dat prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld gendersensitiever kan worden uitgevoerd indien er meer aandacht is voor:

  • de achtergrondkenmerken (van o.a. daders en slachtoffers)
  • de specifieke geweldsvormen
  • de ernst en impact van het geweld
  • de relatie tussen daders en slachtoffers (o.a. door onderscheid te maken tussen partners en ex-partners)
  • de motieven voor het plegen van geweld

Dergelijke aanvullende informatie is noodzakelijk om te voldoen aan de bepalingen van het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanboel).

Brief Atria over geweld tegen vrouwen
Bijlage bij brief Atria over geweld tegen vrouwen

Lees ook:
Verbetering gendersensitieviteit van prevalentieonderzoek van huiselijk geweld (pdf)

Delen:

Gerelateerde artikelen