Brief aan Tweede Kamer over huiselijk geweld

beleidsbrief Brief aan Tweede Kamer over huiselijk geweld

In verband met een algemeen overleg over Kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties op 15 mei 2014 heeft Atria een brief gestuurd aan de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.

In het licht van de aankomende beleidsontwikkelingen heeft Atria de factsheet Huiselijk geweld in internationaal perspectief. Feiten en cijfers over partnergeweld, sekseverschillen en gender gepubliceerd. De belangrijkste aanbevelingen uit de factsheet:

  • Ontwikkel gendersensitief beleid op het terrein van preventie van huiselijk geweld, bescherming van slachtoffers en de aanpak van plegers van huiselijk geweld.
  • Besteed in algemene preventie en in de hulpverlening aan daders en slachtoffers expliciet aandacht aan het doorbreken van seksestereotiepe opvattingen over mannen en vrouwen en de rollen die aan mannen en vrouwen worden toegeschreven.
  • Bevorder het financieel bewustzijn en stimuleer de economische zelfstandigheid van vrouwen om hun achterstand op dit terrein terug te dringen.
  • Ontwikkel gendersensitief preventiebeleid voor het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld .
  • Maak een afhankelijk verblijfsrecht zo kort mogelijk.

Beeld: gedeelte van affiche Heksennacht, demonstratie van vrouwen tegen seksueel geweld, 198?, © onbekend, collectie IAV-Atria

Delen:

Gerelateerde artikelen