Atria en Rutgers starten Act4Respect

nieuws groepje jongeren act4respect

#MeToo maakt duidelijk hoe belangrijk het is om seksuele intimidatie en seksueel geweld met kracht tegen te gaan. In de nieuwe alliantie Act4Respect werken Rutgers en Atria samen met jongeren en vele professionals uit het veld om gendergerelateerd geweld bij jongeren en jongvolwassenen te voorkomen en de sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en LHBTI’s te verbeteren. Vandaag, op de Internationale Dag van de Mensenrechten, lanceren Atria en Rutgers de website van Act4respect. act4respect.nl heeft tot doel beleidsmakers en professionals te ondersteunen bij de preventie van geweld onder jongeren.

Tijd voor actie

Rutgers en Atria startten het programma Act4respect dit jaar, omdat beide organisaties vonden dat dit hét moment was om hier iets aan te doen. Willy Berlo (projectleider vanuit Rutgers) licht toe: “Wij zetten ons in voor gelijkwaardige relaties waarin geen ruimte is voor fysiek, seksueel of cybergeweld.” Willemijn Krebbekx (projectleider vanuit Atria) vult aan: “Wij werken hierin samen met jongeren en professionals, omdat zij het beste weten wat werkt en waar zij behoefte aan hebben”.

De website act4respect.nl vormt de online kennisHUB van het programma. Daarnaast kunnen professionals onderling kennis en kunde uit wisselen op allerlei events. Bij Act4Respect zal ook gewerkt worden aan deskundigheidsbevordering en ondersteuning van professionals. Veelbelovende interventies worden doorontwikkeld en er zal evaluatieonderzoek plaatsvinden. Een sociale norm campagne met en voor jongeren staat ook op het programma. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steunt het programma Act4Respect.

Jongeren risicogroep

Jongeren vormen een kwetsbare groep als het gaat om ervaringen met fysieke, seksuele en cybergeweld. Uit het onderzoek Seks onder je 25e van Rutgers en Soa Aids Nederland bleek dat 11% van de meisjes en 2% van de jongens op seksueel gebied ooit gedwongen zijn om iets te doen of toe te staan wat ze niet wilden. Uit een onderzoek van European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) bleek dat 1 op de 3 jonge vrouwen in Nederland ooit cybergeweld heeft meegemaakt. Ook staan jongeren toleranter ten opzichte van gendergerelateerd geweld. Dit bleek uit het onderzoek Welk Geweld telt? van Atria en de BlijfGroep in 2017. Jongeren krijgen ook te kampen met allerlei nieuwe vormen van geweld, zoals shame-sexting en sextortion. Wat moet je hiermee als leraar, beleidsmaker of zorgprofessional en hoe beïnvloeden deze online geweldsvormen de fysieke leefwereld van jongeren? Welke behoeften zijn er bij gemeenten en scholen en hoe kun je als interventie-ontwikkelaar optimaal hieraan tegemoet komen?

act4respect.nl

De website act4respect.nl is het interactieve online knooppunt voor interventies en beleid ter preventie van gendergerelateerd geweld onder jongeren. Hierop treffen beleidsmakers en professionals betrouwbare kennis, onderzoeksresultaten, cijfers, ervaringen, tools, tips en inspiratie hoe aan de slag te gaan met de preventie van gendergerelateerd geweld onder jongeren. Professionals en beleidsmakers kunnen via de LinkedIn group Act4Respect kennis met elkaar delen. Ook zal een e-learning module op act4respect.nl worden geopend. Deze website is ontwikkeld naar aanleiding van een behoefteonderzoek in 2018 onder professionals en beleidsmakers.

Delen:

Gerelateerde artikelen